Asystent Rodziny

 

studia podyplomowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest:
► poznanie metod rozwiązywania aktualnych problemów rodzin z dziećmi
► zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa oraz technik wspomagania pedagogicznego, psychologicznego, instytucjonalnego
►budowanie własnego warsztatu pracy w oparciu o analizę własnych możliwości na bazie uzyskanej wiedzy i pozyskanych umiejętnościach
►budowanie i wdrażanie planów pracy z rodziną.
►przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608)

 

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne  (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie. Dla absolwentów innych uczelni i profesji został przygotowany specjalny moduł, dzięki któremu mogą uzupełnić niezbędną w pracy asystenta rodziny wiedzę i umiejętności, a tym samym również uzyskać świadectwo ukończenia studiów.

 

 

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Studia trwają 2 semestry/ ok 200 godzin ( sobota, niedziela)

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


► aktywny udział w zajęciach
► pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów

► napisanie pracy dyplomowej
► wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

ZASADY NABORU

 

► o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

►studia wyższe (honorowane są dyplomy ukończenia studiów I stopnia – licencjackich oraz inżynierskich oraz II stopnia – magisterskich)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

► Podanie rekrutacyjne - pobierz plik

► Klauzula informacyjna - pobierz plik

► 1 zdjęcie ( format legitymacyjny),

► kopia dowodu osobistego z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,

► odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)

 

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

ZGŁOSZENIA:

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 55 239 39 56 kom. 512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

 

 

Istnieje możliwość rekrutacji on-line.

W przypadku rekrutacji on-line, należy przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres uczelni:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna

Ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 55 239 39 56 kom .512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium

mgr Regina Abakanowicz