KURS:
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OZNACZENIE KURSU - KO1

 

 

KURS:
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OZNACZENIE KURSU - KO1

 

CEL KURSU

 

Jaka metoda zarządzania ryzykiem jest dla organizacji najlepsza? Jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie? Kto i w jakim stopniu powinien być odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu w organizacji?  Jak dobrze planować, wytyczać cele i zadania aby efektywnie je osiągać? Aby  poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących zarządzania ryzykiem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna zaprasza na pierwszy w Elblągu kurs  „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych”

 

Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu planowania działalności instytucji publicznych, praktycznego zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji, oceny, podejmowania działań oraz monitoringu zagrożeń lub szans w kontekście celów i zadań jednostki.

 

 

ADRESACI KURSU

 

Pracownicy wszystkich organizacji należących do sektora jednostek finansów publicznych, w tym urzędów administracji rządowej, samorządowej, skarbowej oraz inspekcji i służb.
Wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl

48 55 239 39 99

lub

48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62

administracja@euh-e.edu.pl

 

48 55 239 38 10

rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

► Planowanie działalności w jednostkach sektora finansów publicznych.
► Kontrola zarządcza.
► Zarządzanie ryzykiem w działalności (identyfikacja, ocena, reakcja, monitoring).

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROGRAMOWY

PRZEDMIOT

OPIS ZAKRESU

 

 

Planowanie działalności w jednostkach sektora finansów publicznych

TEORIA:

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 1. Podstawy planowania – pojęcia
 2. Proces planowania
 3. Misja organizacji
 4. Ustalanie celów i zadań
 5. Planowanie a przepisy prawne
 6. Mierniki
 7. Podmioty w planowaniu
 8. Wyniki planowania (dokumenty)

 

ĆWICZENIA:

Zdobycie umiejętności z zakresu:

 1. Procesu planowania ze uwzględnieniem praktycznej znajomości tworzenia dokumentów planistycznych
 2. Wyznaczania celów oraz zadań w korelacji i przepisami prawa – ćwiczenia na dokumentach planistycznych
 3. Określania mierników celów i zadań – ćwiczenia w odniesieniu do wyznaczonych na ćwiczeniach celów i zadań
 4. Tworzenia dokumentów będących finalnym produktem planowania

Kontrola zarządcza

TEORIA

 

Zdobycie wiedzy z  zakresu:

 1. Przepisów prawnych oraz wytycznych regulujących tą sferę
 2. Kontroli zarządczej I i II stopnia
 3. Środowiska wewnętrznego
 4. Celów i zarządzania ryzykiem
 5. Mechanizmów kontroli
 6. Informacji i komunikacji wewnętrznej
 7. Monitorowanie i oceny

Zarządzanie ryzykiem w działalności

TEORIA

 

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 1. Ogólnych zagadnień dotyczących ryzyka
 2. Zagrożenia i szanse
 3. Identyfikacji ryzyka
 4. Oceny ryzyka
 5. Reakcja na ryzyka
 6. Monitorowania ryzyka

 

 

ĆWICZENIA

 

Zdobycie umiejętności z zakresu:

 1. Technik identyfikacji ryzyka
 2. Umiejętności przypisania ról w zarządzaniu ryzykiem
 3. Procesu i technik oceny ryzyka
 4. Umiejętności zastosowania kryteriów oceny ryzyka
 5. Określania poziomu ryzyka akceptowanego w organizacji
 6. Praktycznego stosowania mechanizmów reakcji na ryzyko
 7. Wypracowania adekwatnych technik monitorowania w zakresie zarządzania ryzykiem
 8. Stworzenia płaszczyzny komunikacji w organizacji dotyczącej  procesu zarządzania ryzykiem

 

 

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Kurs trwa 33 godziny dydaktycznych.

Możliwość organizacji szkoleń zamkniętych.
1h wykładu/ćwiczeń to 45 min.

Grupy 10 - 12 osobowe.
 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie testu kompetencji

► obecność na zajęciach praktycznych przewidzianych w programie

 

Kurs kończy się zaświadczeniem wydanym przez uczelnię wyższą.

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na kurs

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                    Na karcie zgłoszenia obowiązkowo należy podać oznaczenie kursu!                                                                                                 

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Dziekanacie Administracji  i Nauk Społecznych  pok. 102

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62
                    lub droga elektroniczną mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl
lub administracja@euh-e.edu.pl

 

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

      950 zł/osoba

       Opłaty należy dokonać na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Cena zawiera:

 

• materiały dydaktyczne,
• zajęcia w salach o wysokim standardzie wyposażeniowym,
• obiad oraz kawa, herbata w każdy dzień kursu.


Informacje dodatkowe:
- bezpłatne miejsca parkingowe
- dostęp dla osób niepełnosprawnych

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl

48 55 239 39 99

lub

48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62

administracja@euh-e.edu.pl

 

48 55 239 38 10

rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28