CEL KURSU

 

Z dniem 01 stycznia 2010 r. JST obowiązuje ustawowa regulacja (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U nr 157 poz. 1240), dotycząca obowiązku wdrożenie systemu kontroli zarządczej oraz jej koordynacji w JST, na dwóch poziomach: na poziomie I, to jest JST jako całości oraz na poziomie II, to jest na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wprowadzając termin kontroli zarządczej w miejsce wcześniejszej kontroli finansowej ustawodawca zmierza do usprawnienia zarządzania w JST.

Celem szkolenia jest opracowanie w sposób warsztatowy systemu kontroli zarządczej w JST jako całości oraz (albo) w jej jednostkach organizacyjnych, a także zdefiniowanie tego systemu w postaci dokumentu o charakterze wewnętrznej instrukcji.

 

ADRESACI KURSU

 

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

Program:

 

Cele i zasady kontroli zarządczej.

► Standardy kontroli zarządczej.

► System wyznaczania celów, zadań orz określania mierników ich realizacji.

► System monitorowania osiągania celów.

► Identyfikacja obszarów ryzyka i czynników je określających.

► Analiza i mechanizmy reakcji na ryzyko.

► Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych.

► Opis systemu kontroli zarządczej w postaci wzorcowych instrukcji.

► Monitorowanie i samoocena systemu kontroli zarządczej.

► Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

► Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a kontrola zarządcza.

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na kurs

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                                                                                                  

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Centrum Rekrutacji pok. 110

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
                    tel. kom.: 512 543 321, mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

   

 

Cena zawiera:

  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28