CEL KURSU

 

Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zmienność otaczającego nas świata, płynność jego reguł sprawia, że potrzebujemy wewnętrznych kierunkowskazów, które mogłyby zastąpić zewnętrzne systemy i normy. Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych stronach natury ludzkiej oraz osobistych atutach jednostek, dając tym samym owe pożądane wewnętrzne „busole dobrego życia”. Uczy w jaki sposób rozwijać pozytywne cechy, służące rozwojowi jednostek i całych grup. Ostatnie badania coraz wyraźniej pokazują,  że aby odnieść sukces w życiu, nie można bazować tylko na inteligencji, ale również na takich cechach jak: sumienność, odpowiedzialność, czy umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi.

 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom, że oprócz stawiania na rozwój edukacyjny i kulturalny uczniów, warto położyć duży nacisk na wspieranie rozwoju osobistego każdego ucznia z osobna, jak i klasy jako grupy. 

                                                                                                                  

 

ADRESACI KURSU

 

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów placówek oświatowych i innych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach oświatowych.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

Psychologia pozytywna koncentruje się na tym, co sprawia, że życie jest warte życia. Jej badania i praktyka mają wyjaśnić tajemnicę ludzkiej siły i przyczynić się do jej wzrostu”.                          ( M. Seligman )

 

Program kursu składa się z:

 

części wykładowej – przekazanie wiedzy na temat psychologii pozytywnej jako nowej dziedziny nauki oraz wyników prowadzonych badań związanych z tematyką zainteresowań psychologii pozytywnej 

 

części warsztatowej – metody aktywizujące odniesienie się do pozytywnych właściwości i uczenie studentów jak pracować z uczniami, aby zauważać i wzmacniać optymalne wzory myślenia i zachowania uczniów.

 

Dobra kondycja psychiczna ( skłonność do przeżywania szczęścia ) wpływa pozytywnie i długo terminowo na

• relacje społeczne ( ludzie szczęśliwi bardziej ufają innym, chętnie z nimi współpracują ),

• osiągnięcia życiowe ( lepiej funkcjonują na rynku pracy ),

• zdrowie.

 

 

Zakres programowy obejmuje:

 

► Psychologia pozytywna jako nowa dziedzina nauki.

► Szczęście i jego skutki.

► Siły ludzkie – cnoty.

► Budowanie szczęścia.

► Psychologia pozytywna w szkole.

 

 

Zajęcia prowadzone są w grupie do piętnastu osób.

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu lub szkolenia .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na kurs

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                                                                                                  

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Centrum Rekrutacji pok. 110

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
                    tel. kom.: 512 543 321, mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

 

 

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

   

 

Cena zawiera:

  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28