CEL KURSU

 

Uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca - opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych

 

 

ADRESACI KURSU

 

Kurs jest skierowany do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych osób, które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy / opiekuna na koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kurs trwa 36 godzin dydaktycznych i organizowany jest na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W kursie może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia.

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

Program:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.

3. Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej.

4. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.

5. Turystyka i krajoznawstwo.

6. Zajęcia kulturalno - oświatowe i praktyczno - techniczne.

7. Prace społeczno - użyteczne.

8. Profilaktyka uzależnień. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

 

 

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Kurs trwa 36 godzin dydaktycznych i organizowany jest na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 

 

 

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 


WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

►posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 


 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na kurs

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                                                                                                  

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Centrum Rekrutacji pok. 110

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
                    tel. kom.: 512 543 321, mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

 

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

    150  zł/osoba

 

Cena zawiera:

  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN
  • wpis do rejestru Kuratorium. 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28