CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z właściwościami definiowania i oceny projektu pod względem możliwości wdrożenia go w trybie PPP. Pod kierunkiem prowadzącego szkolenie, uczestnicy będą mogli podjąć próbę aplikacji projektu PPP oraz jego oceny.

 

Co można realizować w PPP?

►infrastruktura techniczna – wodno-kanalizacyjna.,

► odpady,

► infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa, wodna, lotnicza),

► sieci drogowe, tunele, mosty, kanały, usługi transportowe – np. komunikacja miejska,

► zarządzanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

► mieszkalnictwo - na potrzeby komunalne – np. spółdzielnie, TBS; 

► infrastruktura społeczna – w zakresie: sportu, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia, kultury;

► czynności dozoru elektronicznego – w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym;

 

 

ADRESACI

 

Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających, radnych), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i podmiotów realizujących misję publiczną, rozważających realizację inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP).

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją szkolenia najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OBEJMUJE:

 

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące elementy:

  • Wprowadzenie do problematyki (regulacje prawne, zasada korzyści, w tym zachowania interesu publicznego podmiotu publicznego, najważniejsze pojęcia ustawowe, w tym wynagrodzenie, zasad podziału ryzyka, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne);

  • Wdrażanie projektów typu PPP krok po kroku – ścieżka dojścia, omówienie procedury wyboru partnera prywatnego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi;

a także

  • Projekty PPP a Fundusze Europejskie (zasada finansowania projektów hybrydowych, obliczanie luki finansowej w projekcie PPP);

  • Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym (tryby wyboru partnera, czas trwania kontraktów PPP, zawarcie/zerwanie umowy PPP, obowiązki stron wg artykułu 11 ustawy o PPP;

  • Dotychczasowe polskie doświadczenia w zakresie PPP – uwarunkowania rynkowe, analiza zawartych umów, nadchodzące projekty – studia przypadków.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 

 

 

 

 

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy szkolenia powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu lub szkolenia .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na szkolenie

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                                                                                                  

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Centrum Rekrutacji pok. 110

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
                    tel. kom.: 512 543 321, mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

   

 

Cena zawiera:

  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28