CEL KURSU

 

Współczesna strategia nauczania ma umożliwić dziecku wielostronne, wielozmysłowe poznanie rzeczywistości, dostarczyć bogatych wrażeń i spostrzeżeń, będących podstawą myślenia i mówienia, warsztaty które proponujemy mają pomóc nauczycielom w realizacji idei współczesnej dydaktyki.

 

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania szeroko rozumianego środowiska kształcącego w edukacji na poziomie elementarnym, takiego jak: izby przyrodnicze, parki krajobrazowe, parki tematyczne i place zabaw, instytucje kultury. Nauczyciel powinien wykorzystywać zasoby, którymi dysponuje jego region do wspierania i wzbogacania oferty szkolnej, łącząc to ze współpracą z rodzicami, którzy są naturalnymi sprzymierzeńcami wychowawców szkolnych. Warsztaty ukażą również możliwości korzystania z zestawów pomocy dydaktycznych.

 

ADRESACI KURSU

 

Szkolenie jest skierowane do studentów, nauczycieli, pracowników ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

Program:

 

► Środowisko edukacyjne i możliwości jego wykorzystania we wczesnej edukacji

► Edukacja muzealna i jej stosowanie w klasach młodszych

► Uczenie się w instytucjach kształcących poza szkołą oraz sposoby współpracy z wychowawcami klas młodszych

► Pomoce dydaktyczne: rodzaje, formy i zasady pracy, wspomaganie toku dydaktycznego z ich wykorzystaniem

► Własne projekty pracy nauczyciela z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych

 

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Kurs trwa 15 godzin dydaktycznych.

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu lub szkolenia .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na kurs

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                                                                                                  

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Centrum Rekrutacji pok. 110

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
                    tel. kom.: 512 543 321, mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

   

 

Cena zawiera:

  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28