Nauka biznesu

 

Rada Społeczno-Gospodarcza

 

Ideą powstania Rady Społeczno-Gospodarczej jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego  w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

 

W skład Rady Społeczno-Gospodarczej  Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  wchodzą przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw:

  1. Radosław Żyłowski, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
  2. Iwona Pietraszkiewicz, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” w Elblągu
  3. Marcin Bukowski, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego
  4. Kazimierz Zbigniew Orzech, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu
  5. Robert Muraszko, komendant Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
  6. Damian Kowalski, Klaster Mebel Elbląg
  7. Urszula Małek, wiceprezes Elbląskiej Izby Gospodarczej EKO-PARTNER
  8. Monika Prażak, Michałowska, prezes zarządu Elbląskiego Klastra Turystycznego
  9. Artur Szudarski,  prezes Klaster ICT Amber
  10. Teresa Miszkiewicz, Florczyk, koordynator projektów informatycznych Klaster ICT Amber

Uczelnia planuje włączać przedstawicieli Rady w proces dydaktyczny poprzez:

 

«  konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych programów kształcenia,
«  projektowanie programów studiów podyplomowych
«  przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia,
«  umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawcy,
«  prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
 

Rada jest również wyśmienitym forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami, przyczyniając się jednocześnie do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej.