Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

 

Nauka biznesu

 

Rada Społeczno-Gospodarcza

 

Ideą powstania Rady Społeczno-Gospodarczej jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego  w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

 

W skład Rady Społeczno-Gospodarczej  Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  wchodzą przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw:

 

Kazimierz Orzech, Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej  w Elblągu

Józef Pomiećko, Dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych

insp. mgr Marek Osik, Komendant Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 

Wojciech Niżnik,  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SONIK 

Paweł Lulewicz, Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego 

Adam Jocz, Dyrektor Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Elbląg

płk. Arkadiusz Kulik, Komendant Straży Granicznej w Elblągu

Ryszard Grochocki, firma ADAR

Monika-Prażak- Michałowska, członek Zarządu Elbląskiego Klastra Turystycznego, dyrektor Hotelu Arbiter,

Krzysztof Nowosielski, menedżer spedycji w firmie ADAR

Aleksander Fastyn-Aszyk, brand manager, ADAR

Teresa Miszkiewicz - Florczyk, Klaster ICT Amber

Artur Szadurski, prezes Klaster ICT Amber

Damian Kowalski, dyrektor Klaster Mebel Elbląg 

Hanna Skrobotun, prezes zarządu Elbląskiego Klastra Turystycznego

 

 

Uczelnia planuje włączać przedstawicieli Rady w proces dydaktyczny poprzez:

 

«  konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych programów kształcenia,
«  projektowanie programów studiów podyplomowych
«  przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia,
«  umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawcy,
«  prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
 

Rada jest również wyśmienitym forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami, przyczyniając się jednocześnie do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej.