Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu otrzymała dofinansowanie na projekt "Budowa typowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej na podłożu betonowym" współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu była budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na typowe boisko wielofunkcyjne z polem do gry:
 
                                     
 

- piłki ręcznej,
- tenisa ziemnego,
- koszykówki /2 pola do gry/,
- siatkówki.


Osoby niepełnosprawne nie różnią się od innych w swoich pragnieniach i zachowaniach. Mają takie same oczekiwania, chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz zawodowym, dlatego Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom i zdobyła dofinansowanie, którego głównym celem jest organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i czynnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany będzie między innymi poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak propagowanie sportu jako jedną z form rehabilitacji, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego czy też planowanie i organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i sportowych osób niepełnosprawnych oraz integrowanie społeczne środowiska niepełnosprawnych przy jednoczesnym budowaniu poczucia własnej wartości.