Biblioteka EUH-E

Biblioteka uczelniana wyposażona jest w bogaty księgozbiór z zakresu dyscyplin wiedzy wykładanych w uczelni. Jest systematycznie wzbogacana o nowe pozycje, niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych. Nad procesem wzbogacania księgozbioru uwzględniającego programy kształcenia czuwa powołana w 2010 roku Rada Biblioteczna powołana jako organ opiniodawczy Rektora Uczelni.

 

Ponad 23 000 woluminów

Biblioteka zlokalizowana jest na parterze Uczelni. Dysponuje aktualnie 23 000 woluminów z zakresu prawa, administracji, nauk społecznych i humanistycznych (socjologia, historia, politologia), pedagogiki, psychologii, filozofii, etyki, religii, ekonomii (zarządzanie, marketing, logistyka i transport). Posiadamy również bogaty księgozbiór z zakresu nauk medycznych.

 

Czytelnia

W czytelni biblioteki znajduje się 9 stanowisk komputerowych  z dostępem do internetu w tym 5 z dostępem do programów prawniczych Legalis Net. W ramach współpracy z Wydawnictwem, studenci korzystają z bezpłatnego dostępu do źródeł prawa. Korzystanie z internetu w uczelni jest bezpłatne. Czytelnia wyposażona jest w podręczny, aktualny księgozbiór związany z danym kierunkiem studiów. Czytelnia oferuje 50 miejsc pracy własnej studentów (z możliwością podpięcia laptopa.)

 

Oprócz książek biblioteka gromadzi prenumerowane czasopisma i periodyki naukowe, umożliwiające na bieżąco śledzenie aktualnego stanu badań w danej dyscyplinie.

 

Porozumienia i współpraca

Uczelnia ma podpisane porozumienia z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu oraz Biblioteką Elbląską im. Cypriana K. Norwida, na mocy których pracownicy i studenci uczelni mogą korzystać z bogatego zasobu księgozbiorów tych bibliotek. Należy nadmienić, że dział naukowy tych bibliotek jest bardzo dobrze zaopatrzony i zapewnia szybki dostęp do podstawowej wiedzy z danej dziedziny. Biblioteka Pedagogiczna wspiera naszych studentów w procesie kształcenia, udostępniając im swój warsztat informacyjno-bibliograficzny, zbiór książek, czasopism i multimediów.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu posiada: 90 tysięcy woluminów księgozbioru i 132 tytuły czasopism. Biblioteka Elbląska dysponuje ponad półmilionowym księgozbiorem, z czego 55.690 woluminów to zbiory o charakterze naukowym. Czytelnia czasopism udostępnia na miejscu ponad 230 tytułów czasopism bieżących. Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej są jedną z najbardziej okazałych kolekcji tego typu zbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce

Ponadto biblioteka współpracuje na podstawie podpisanych porozumień z:

 

 1. Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. S. Staszica,  w Białymstoku;
 2. Wyższą Szkołą Biznesu, w  Gorzowie Wielkopolskim;
 3. Wyższą Szkołą Handlową, w Krakowie;
 4. Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biblioteka prowadzi też wymianę międzyuczelnianą z:

 1. Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu;
 2. Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi;
 3. Wyższą Szkołą Handlu i Usług, w Poznaniu;
 4. Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Ziętka, w Katowicach;
 5. Uniwersytetem Rzeszowskim,
 6. Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej;
 7. Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.