DANE KONTAKTOWE

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

82-300 Elbląg

Biuro Funduszy Europejskich i Krajowych

mgr Tomasz Borkowski

tel. (55) 239 39 99,
e-mail: tomaszborkowski@euh-e.edu.pl.

pok. 114