DANE KONTAKTOWE

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

82-300 Elbląg

Biuro Funduszy Europejskich i Krajowych

mgr Magdalena Jasińska

tel. (55) 239 39 50, 512 542 850

e-mail: fundusze.europejskie@euh-e.edu.pl

pok. 114