W 2012r. Studium Podyplomowe Kształcenia Pielęgniarek i Położnych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu realizuje projekt pn. "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce-wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest kształcenie podyplomowe w ramach kursu specjalistycznego w dziedzinie wykonania konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpiowego dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Projekt realizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim oraz pomorskim.