Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu informuje, iż zdobyła dofinansowanie na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i pielęgniarzy w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej doszpikowego oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w ramach projektu pn.: „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji 04.2014r.-11.2014r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego