Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomiczne działa od 1993 roku.
 
Wydajemy podręczniki akademickie i monografie. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje z zarządzania, przedsiębiorczości, prawa, socjologii, pedagogiki i in. Korzystają z nich studenci, wykładowcy oraz praktycy. Powodzenie naszych publikacji gwarantują uznani autorzy, niekomercyjne ceny oraz wysoki poziom edytorski.

 

Nakładem wydawnictwa EUH-E ukazało się już przeszło 50 pozycji książkowych.
Od 2008 roku nakładem wydawnictwa ukazuje się czasopismo Polish Journal of Social Science pod red. Mieczysława Plopy. Czasopismo jest pozycją punktowaną.