Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

Cennik publikacji wydawnictwa Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

 

LP TYTUŁ                                                                                                          AUTOR                            CENA
1. Acta Elbingensia - Tom I    20 zł
2. Acta Elbingensia - Tom II   30 zł
3. Acta Elbingensia - Tom III   40 zł
4. Acta Elbingensia - Tom IV   50 zł
5. Acta Elbingensia - Tom V  Henryk Gawroński 55 zł
6. Acta Elbingensia - Tom VI Eugeniusz Bojanowski; Henryk Gawroński 60 zł
7. Acta Elbingensia - Tom VII Danuta Rucińska; Michał Makowski 60 zł
8. Acta Elbingensia - Tom VIII Henryk Gawroński,Izabela Seredocha 45 zł
9. Acta Elbingensia - Tom IX Izabela Seredocha 20 zł
10. Acta Elbingensia - Tom X Eugeniusz Bojanowski;Henryk Gawroński 30 zł
11. Acta Elbingensia - Tom XI Marzena Sobczak, Jacek Perliński 10 zł
12. Acta Elbingensia - Tom XII  Eugeniusz Bojanowski; Henryk Gawroński 32 zł
13. Acta Elbingensia - Tom XIII Michał Wojciech Płachta; Izabela Justyńska 41 zł
14. Acta Elbingensia - Tom XIV Henryk Gawroński; Izabela Seredocha 32 zł
15. Acta Elbingensia - Tom XV Andrzej Sylwestrzak;  Henryk Gawroński 31 zł
16. Acta Elbingensia - Tom XVI  Joanna Nowak 35 zł
17. Acta Elbingensia - Tom XVII  Joanna Nowak 25 zł
18 Acta Elbingensia - Tom XVIII Jacek Perliński 25 zł
19. Acta Elbingensia - Tom XIX Izabela Seredocha 25 zł
20. Acta Elbingensia - Tom XX Izabela Seredocha 20 zł
21. Acta Elbingensia - Tom XXI Izabela Seredocha 20 zł
22 Acta Elbingensia - Tom XXII Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 33 zł
23 Acta Elbingensia - Tom XXIII Izabela Seredocha 35 zł
24 Acta Elbingensia - Tom XXIV Izabela Seredocha 45 zł
25

Acta Elbingensia

Tom XXV

Anna Skuzińska 25 zł
26 Kompost czyli meandry myśli obywatelsko-politycznej Miron Kłusak 30 zł
27. Cantata Elbingensis. Twórczość chóralna Janusza Jędrzejewskiego i działalność kulturalna Stowarzyszenia Miłośników muzyki Cantata w Elblągu. Waldemar Górsk 30 zł
28. Codzienność uliczna z perspektywy Dziecka. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 26 zł
29. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom I Mieczysław Plopa 50 zł
30. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom II Mieczysław Plopa 50 zł
31. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom III Mieczysław Plopa 65 zł
32. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom IV Mieczysław Plopa 100 zł
33. Człowiek w współczesnym świecie. Zagrożenia  i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna.” Tom V Mieczysław Plopa 30 zł
34. Człowiek w zmieniajacej się współczesnej kulturze. Krzysztof  Kalka; Adam Musielewicz 40 zł
35. Dwadzieścia lat Samorządu elbląskiego (1990-2010) Bożena Janikowska; wstęp Józef  Borzyszkowski 40 zł
36. Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Jan Gancewski, Jan Sobczak 65 zł
37. Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie 2005  Danuta Rucińska, Henryk Horbaczewski 90 zł
38. Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie 2008 Henryk Horbaczewski; Danuta Rucińska; Tłoczyński Dariusz 90 zł
39. Gospodarka i społeczeństwo w Europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie – Uwarunkowania, Kierunki rozwoju, perspektywy 2011 Golnau Wiesław; Seredocha Izabela 10 zł
40. Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Zrównoważony rozwój regionu Warmii i Mazur 2009 Danuta Rucińska; Henryk Horbaczewski 35 zł
41. Historia protetyki, ortotyki i pomocy lokomocyjnych. Bogumił Przeździak  20 zł
42. Humanitarny wymiar kapitału  ludzkiego.   A. W. Salikhov 85 zł
43. Kapitał ludzki i edukacja. Cele, środki i realia. A.W. Salikhov 30 zł
44. Matematyka Wyższa. Zbiór zadań z analizy funkcji jednej zmiennej Jurij Głazunow 30 zł
45. Metody wariacyjne. Jurij Głazunow 30 zł
46. O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury Józef Borzyszkowski 20 zł
47. Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie – działania – współpraca z samorządem. Karolina Ciechorska-Kulesza; Cezary Obracht-Prondzyński 26 zł
48. Oszacowanie stabilności skomplikowanych układów ekonomicznych. Andrej Kibitkin 46 zł
49. Piłkarska Olimpia. Z dziejów sekcji piłki nożnej klubu sportowego Olimpia Elbląg 1945-2006. Sławomir Kapłon 45 zł
50. Polish Journal of Social Science Vol. I Mieczysław Plopa 30 zł
51. Polish Journal of Social Science Vol. II Mieczysław Plopa 30 zł
52. Polish Journal of Social Science Vol.III Mieczysław Plopa 30 zł
53. Polish Journal of Social Science Vol. IV Mieczysław Plopa 27 zł
54. Polish Journal of Social Science Vol. V Mieczysław Plopa 30 zł
55. Polish Journal of Social Science Vol. VI Mieczysław Plopa 25 zł
56. Polish Journal of Social Science Vol. VII Mieczysław Plopa 20 zł
57. Polish Journal of Social Science Vol. VIII Mieczysław Plopa 20 zł
58 Polish Journal of Social Science IX Mieczysław Plopa 25
59 Polish Journal of Social Science X Mieczysław Plopa 25
60. Port Elbląg w polityce morskiej państwa  Krzysztof  Luks 31 zł
61. Pro memoria Tadeusz Polakowski (1925-2007) Józef Borzyszkowski 45 zł
62. Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004) Józef Borzyszkowski 45 zł
63. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Henryk Gawroński, Izabela Seredocha  
64. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Mieczysław Plopa  
65. Psychospołeczne uwarunkowania  przestępczości nieletnich dziewcząt. Joanna Stanisława Nowak 25 zł
66. Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie. Danuta Rucińska, Henryk Gawroński 38 zł
67. Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku. Paulus Herrmann  
68. Strategia i współpraca w Regionie Bałtyku. MBVXGFFDD32Q 80 zł
69. Strategie marketingowe uczelni prywatnych  w Polsce.  Izabela Seredocha 42 zł
70. The Kashubs, Pomerania and Gdańsk  Józef Borzyszkowski: 85 zł
71. Tradycje akademickie Elbląga-dawniej i dziś.  Materiały pokonferencyjne.  Józef Borzyszkowski 18 zł
72. Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych.  Urszula Sokal 30 zł
73. Wpływ ISO na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w administracji samorządowej. Izabela Seredocha 50 zł
74. Wpływ tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry na wzrost Innowacyjności i konkurencyjności MŚP. Henryk Gawroński; Tadeusz Liziński; Izabela Seredocha  
75. Zapomniany polemista i apostata doktryny Róży Luksemburg. Stanisław Trusiewicz-Zalewski (1871-1918 ) Norbert Michta;Jan Sobczak 25 zł
76. Zarys historii i filozofii. Krzysztof Kalka 15 zł
77. Zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych i przedsiębiorstw. Paweł Galiński i inni 30 zł
78. Życie społeczne Elbląga w latach  1945-2000 (oświata, kultura, opieka, pomoc, sport i rekreacja)” Magdalena Dubiella-Polakowska 30 zł
79 Geopolityka i geostrategia Europy na początku XXI wieku Miron Kłusak 30 zł
80 Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej Izabela Seredocha, Krzysztof Luks 55 zł
81 Polityczne konsekwencje kryzysu w Unii Europejskiej na początku XXI wieku Miron Kłusak 30 zł
82 Bezpieczeństwo miedzynarodowe. Wybrane organizacje Wojciech Janik 70 zł
83 Logistyka współczesnego terroryzmu Wojciech Janik 42 zł