Dziekan dr hab. n. med. Adam Kosiński, prof. EUH-E

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Stopień doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego, uzyskał w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej, związany z Katedrą Anatomii GUM. Od roku 2004, wykładowca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych, z zakresu problematyki anatomii prawidłowej oraz klinicznej. Recenzent w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Folia Morphologica, Baltic Journal of Health and Physical Activity, Annales Academiae Gedanensis). Członek licznych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, European Federation For Experimental Morphology, European Society Of Cardiology, Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne). Specjalizował się w zakresie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII oraz RADIOLOGII i DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan dr n. med. Jacek Perliński

Doktor nauk medycznych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Stopień naukowy nadany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Od 1993 pracuje w służbie zdrowia, od 1999 r. na stanowiskach kierowniczych ( m.in. 2001-2005 dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu, założyciel i prezes NZOZ Twoje Zdrowie) Publikacje z zakresu dermatologia i wenerologia, medycyna estetyczna, zarządzanie opieką zdrowotną, ochrona zdrowia, prewencja chorób, fizjoterapia. 
W latach 2006-2014. radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego ( w tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Koła Radnych), a w latach 2016-2018 radny Rady Miejskiej w Elblągu.
Spędzanie wolnego czasu: sport (m.in. pływanie, narty), ale także TV, dobra książka.