Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora

prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
prof. zw. dr hab. Ali Salikov
prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dziekan wydziału
prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski
 
 
Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 
• dr hab Mieczysław Ciosek
• dr hab. Lucyna Hurło, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Krzysztof Kalka, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Miron Kłusak, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Zbigniew Korsak, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Grzegorz Matuszak, prof. EUH-E
• dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. EUH-E

 
Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora
 
• dr Grażyna Chrostek-Żugaj
• dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E
• dr Paweł Galiński
• dr Włodzimierz Gawrylczyk
• dr Maria Teresa Gładyszewska
• dr Henryk Horbaczewski
• dr Wojciech Janik
• dr Teresa Jaworska
• dr Miłosz Kaczyński
• dr Piotr Kulikowski, prodziekan wydziału
• dr Magdalena Kiełbasiewicz
• dr Aneta Kobylińska
• dr Hubert Kołodziejski
• dr Alicja Leszczyńska
• dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
• dr inż. Henryk Miłosz
• dr Joanna Nowak
• dr Izabela Seredocha, prodziekan wydziału
• dr Anna Skuzińska
• dr Wiesław Śniecikowski
• dr Sylwester Zagulski
• dr Jarosław Zawrot
 
 
Nauczyciele akademiccy z tytułem zawodowym magistra
 
• mgr Arkadiusz Fall
• mgr Małgorzata Kaczmar
• mgr Piotr Kucharczyk
• mgr Magdalena Marta Kuligowska
• mgr Agnieszka Łuńska
• mgr Sylwia Szadok