Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora

prof. dr hab. Krzysztof Luks
prof. dr hab. Mieczysław Plopa
• prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dziekan wydziału
prof. dr hab. Jan Żebrowski
 
 
Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 
• dr hab Mieczysław Ciosek
• dr hab. Lucyna Hurło, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Krzysztof Kalka, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Zbigniew Korsak, profesor nadzwyczajny
• dr hab. Grzegorz Matuszak, prof. EUH-E
• dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. EUH-E
• dr hab. Mariola Grzybowska - Brzezińska 

 
Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora
 
• dr Grażyna Chrostek-Żugaj
• dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E
• dr Paweł Galiński
• dr Włodzimierz Gawrylczyk
• dr Maria Teresa Gładyszewska
• dr Henryk Horbaczewski
• dr Teresa Jaworska
• dr Miłosz Kaczyński
• dr Piotr Kulikowski, prodziekan wydziału
• dr Magdalena Kiełbasiewicz
• dr Hubert Kołodziejski
• dr Alicja Leszczyńska
• dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
• dr Joanna Nowak
• dr Izabela Seredocha, prorektor ds. kształcenia
• dr Anna Skuzińska
• dr Wiesław Śniecikowski
• dr Sylwester Zagulski
• dr Jarosław Zawrot
• dr Maciej Bogusławski
• dr Andrzej Hurło 
• dr Ryszard Makarowski
• dr Hanna Mierzejewska
• dr Magdalena Spryszyńska 
 
 
Nauczyciele akademiccy z tytułem zawodowym magistra
 
• mgr Arkadiusz Fall
• mgr Małgorzata Kaczmar
• mgr Piotr Kucharczyk
• mgr Magdalena Marta Kuligowska
• mgr Agnieszka Łuńska
• mgr Sylwia Szadok
• mgr Dominik Kamiński
• mgr Karolina Lasota - Mincewicz
• mgr Robert Malentowicz