PEDAGOGIKA, studia I stopnia - profil praktyczny

Plany studiów

Pedagogika resocjalizacyjna → pobierz plik
Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza → pobierz plik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z opieką nad dzieckiem → pobierz plik 
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna → pobierz plik

 

PEDAGOGIKA, studia I stopnia

Plany studiów

Pedagogika resocjalizacyjna → pobierz plik
Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza → pobierz plik
Pedagogika opiekuńcza i wspomaganie rozwoju małego dziecka → pobierz plik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna → pobierz plik

 

 

PEDAGOGIKA, studia II stopnia - profil praktyczny

Plany studiów

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną → pobierz plik
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej → pobierz plik
Pedagogika społeczno-rodzinna → pobierz plik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna → pobierz plik
Terapia pedagogiczna → pobierz plik

 

ADMINISTRACJA, studia I stopnia

Plany studiów

Administracja nabór 2019 -> pobierz plik
Administracja nabór 2018 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2018 rok → pobierz plik
Administracja nabór 2017 rok → pobierz plik
Administracja nabór 2016 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2016 rok → pobierz plik
Administracja nabór 2015 → pobierz plik

 

ADMINISTRACJA, studia II stopnia

Plany studiów

Administracja nabór 2019 rok -> pobierz plik
Administracja nabór 2017 rok → pobierz plik
Administracja nabór 2016 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2016 rok - pobierz plik
Administracja nabór 2015 → pobierz plik

 

ZARZĄDZANIE, studia I stopnia

Plany studiów

Zarządzanie nabór 2019 rok → pobierz plik
Zarządzanie nabór 2018 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2018 rok - pobierz plik
Zarządzanie nabór 2017 rok → pobierz plik
Zarządzanie nabór 2016 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2016 rok - pobierz plik
Zarządzanie nabór 2015 rok → pobierz plik
 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia I stopnia

Plany studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2019 rok → pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2018 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2018 rok - pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2017 rok → pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2016 rok → pobierz plik
Program i efekty kształcenia 2016 rok - pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2013 rok → pobierz plik
 
 
 

 

PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie

Plany studiów

Psychologia → pobierz plik
Psychologia - pobierz plik
 
 
 

PEDAGOGIKA, studia I stopnia - profil praktyczny

 

 

Pedagogika, studia I stopnia nabór 2019 - pobierz plik
Pedagogika resocjalizacyjna → pobierz plik
Pedagogika opiekuńcza  i wychowawcza → pobierz plik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - pobierz plik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem → pobierz plik

 

 

PEDAGOGIKA, studia II stopnia - profil praktyczny

 

 

Pedagogika, studia II stopnia nabór 2019 - pobierz plik
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną →  pobierz plik
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej → pobierz plik
Pedagogika społeczno-rodzinna → pobierz plik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna →  pobierz plik
Terapia pedagogiczna pobierz plik → pobierz plik

 

 

Kształcenie nauczycieli → pobierz plik
Standardy nauczycielskie → pobierz plik
Wzorcowe efekty → pobierz plik

 

ADMINISTRACJA, studia I i II stopnia

Administracja, studia II stopnia nabór 2019 -> pobierz plik
Administracja, studia I stopnia nabór 2019 → pobierz plik
Administracja, studia I stopnia nabór 2018 → pobierz plik
Administracja, studia II stopnia nabór 2017 - pobierz plik
Administracja, studia I i II stopnia → pobierz plik
Administracja, studia I stopnia nabór 2015 → pobierz plik
Administracja, studia II stopnia nabór 2015 → pobierz plik

 

ZARZĄDZANIE, studia I stopnia

Zarządzanie, nabór 2019 → pobierz plik
Zarządzanie, nabór 2018 → pobierz plik
Zarządzanie, → pobierz plik
Zarządzanie, nabór 2015 → pobierz plik

 

PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie

Psychologia → pobierz plik

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, nabór 2019 → pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne, nabór 2018 → pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne → pobierz plik

PEDAGOGIKA, studia I i II stopnia - profil praktyczny

 

 

Program studiów

Pedagogika, studia I i II stopnia → pobierz plik

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, nabór 2019 → pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne, nabór 2018 → pobierz plik
Bezpieczeństwo wewnętrzne → pobierz plik

 

ZARZĄDZANIE, studia I stopnia

Zarządzanie, nabór 2019 - pobierz plik
Zarządzanie, nabór 2018 - pobierz plik
Zarządzanie → pobierz plik
Zarządzanie, nabór 2015 - pobierz plik

 

PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie

Psychologia → pobierz plik

 

 

Administracja, studia I stopnia

Administracja, nabór 2019 - pobierz plik
Administracja, nabór 2018 - pobierz plik
Administracja, nabór 2015 - pobierz plik

 

Administracja, studia II stopnia

Administracja, nabór 2019 - pobierz plik
Administracja, nabór 2017 - pobierz plik
Administracja, nabór 2015 - pobierz plik