Katedra Spraw Publicznych

Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Matuszak

prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa

prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks

dr Hubert Kołodziejski

dr Izabela Seredocha

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Kierownik: prof. zw. dr hab. – Andrzej Sylwestrzak

prof. dr hab. Miron Kłusak

dr Henryk Horbaczewski

dr Miłosz Kaczyński

dr Jarosław Zawrot

 

Katedra Nauk Administracyjnych

Kierownik - prof. dr hab. Błażej Wierzbowski

dr Wiesław Śniecikowski

dr Włodzimierz Gawrylczyk

dr Arkadiusz Fall

mgr Sylwia Szadok

mgr Piotr Kucharczyk

 

Katedra Zarządzania

Kierownik – prof. dr hab. Mariola Grzybowska - Brzezińska

dr Paweł Galiński

dr Henryk Miłosz

dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

dr Alicja Leszczyńska

 

Zakład Podstaw Nauk Pedagogicznych

Kierownik - dr Sylwester Zagulski

dr Teresa Jaworska

dr Aneta Kobylińska

mgr Regina Abakanowicz

 

Katedra Dydaktyki i Diagnostyki Edukacyjnej

Kierownik – dr hab. Zbigniew Korsak

dr Magdalena Kiełbasiewicz

dr Maria Teresa Gładyszewska

mgr Małgorzata Kaczmar

mgr Agnieszka Łuńska

 

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Kierownik - prof. dr hab. Jan Żebrowski

dr Piotr Kulikowski

mgr Magdalena Kuligowska

 

Katedra Psychologii

Kierownik -  dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. EUH-E

dr Anna Skuzińska

dr Grażyna Chrostek- Żugaj