Materiały dydaktyczne dla studentów WNZ

 

Materiały dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Zakres tematyczny  Prawo

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej → pobierz plik
Prawo,  wykład dr Jacek Perliński → pobierz plik
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta → pobierz plik
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - pobierz plik
Pielęgniarka uprawnienia - pobierz plik
Ustawa zdrowotna - pobierz plik
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania → pobierz plik

 

 

Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku ratownictwo medyczne
Podstawowe materiały do przygotowania do zaliczenia
Zakres tematyczny ►Propedeutyka prawa
 
Ustawa zdrowotna → pobierz plik
USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym → pobierz plik
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej → pobierz plik
Propedeutyka prawa, wykład dr Jacek Perliński → pobierz plik
Dyspozytor medyczny → pobierz plik
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania → pobierz plik
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta → pobierz plik