PEDAGOGIKA

 

1.   Dziecko Krzywdzone   (kwartalnik)

2.   Karan   (kwartalnik)

3.   Małżeństwo i Rodzina  (kwartalnik)

4.   Opieka – Wychowanie – Terapia (kwartalnik)

5.   Pedagogika Społeczna (kwartalnik)

6.   Praca Socjalna (kwartalnik)

7.   Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze (miesięcznik)

8.   Remedium (miesięcznik)

9.   Ruch Pedagogiczny  (dwumiesięcznik)

10. Wychowanie na co dzień  (miesięcznik)

11. Bardziej Kochani  (kwartalnik)

12. Dyrektor Szkoły  (miesięcznik)

 

ADMINISTRACJA

 

1.   Finanse Komunalne (miesięcznik)

2.   Jurysta Magazyn Prawniczy (miesięcznik)

3.   Monitor Księgowego (dwutygodnik)

4.   Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń (dwutygodnik)

5.   Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (miesięcznik)

6.   Państwo i Prawo (miesięcznik)

7.   Serwis Administracyjno-Samorządowy (miesięcznik)

8.   Samorząd Terytorialny (miesięcznik)

 

ZARZĄDZANIE

 

1.   Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (miesięcznik)

2.   Logistyka (dwumiesięcznik)

3.   Marketing i Rynek (miesięcznik)

5.   Marketing w Praktyce (kwartalnik)

6.   Organizacja i Kierowanie (kwartalnik)

7.   Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik)

8.   Spedycja – Transport – Logistyka (miesięcznik)

9.   Współczesne Zarządzanie

 

NAUKI O ZDROWIU

 

1.   Fizjoterapia Polska (kwartalnik)

2.   Magazyn Pielęgniarki i Położnej (miesięcznik)

3.   Na Ratunek (kwartalnik)

4.   Ortopedia – Traumatologia – Rehabilitacja (dwumiesięcznik)

5.   Pielęgniarstwo XXI wieku (kwartalnik)

6.   Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne (kwartalnik)

7.   Pielęgniarstwo Polskie (miesięcznik)

8.   Problemy Pielęgniarstwa (kwartalnik)

9.   Rehabilitacja w Praktyce (kwartalnik)

10. Rehabilitacja Medyczna  (miesięcznik)

11. Fizjoterapia i Rehabilitacja  (miesięcznik)

12. Opieka Onkologiczna  (kwartalnik)

13. Zdrowie Publiczne (kwartalnik)

14. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne  (kwartalnik)

15. Kardiologia Polska (miesięcznik)