Zakładka Aktualności:

  • tu mogą pojawić się informacje na temat wydarzeń związanych z Państwa Firmą, w które mogliby zaangażować się studenci. Tekst, który chcieliby Państwo opublikować należy przesłać na adres: promocja@euh-e.edu.pl

 

Cykl "Spotkanie z Pracodawcą"

Skuteczną formą promocji firmy, jako interesującego i wiarygodnego pracodawcy, jest umożliwienie studentom lepszego, bezpośredniego jej poznania.

Cykl „Spotkanie z Pracodawcą” to prosty sposób prezentacji firmy w środowisku akademickim, który jednocześnie stwarza możliwość „wyławiania inżynieryjnych talentów”. Jest to dobry moment na ogłoszenie rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego lub konkursu stażowego.

Spotkanie z Pracodawcą może przyjąć dwie formy:

  • wizyta przedstawicieli firmy w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

bądź

  • wizyta zorganizowanej grupy studentów w siedzibie Pracodawcy.


Biuro Karier zajmuje się promocją Spotkania wśród studentów i absolwentów. Prowadzi zapisy uczestników oraz zapewnia salę w budynkach EUH-E

Z Państwa strony oczekujemy przedstawienia zakładanej zawartości prezentacji oraz przygotowania plakatów informujących o wydarzeniu z dodanym logotypem EUH-E. W przypadku spotkania w firmie pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

W sprawie „Spotkań z Pracodawcą” prosimy o kontakt e-mail: promocja@euh-e.edu.pl
 

Inne formy promocji - plakaty, ulotki

  • zapraszamy do przekazywania ulotek informacyjnych (preferowany format A4). Chętnie umieścimy je na naszym stojaku w Gmachu Głównym EUH-E
  • dysponujemy również tablicami informacyjnymi w Gmachu Głównym Uczelni, na których znajduje się miejsce na Państwa plakaty.

Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu materiały informacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

Zapraszamy do współpracy!

 

Biuro karier

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

tel. (55) 239 39 99

e-mail: promocja@euh-e.edu.pl

 

Biuro karier EUH-E współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu. Współpraca realizowana jest w zakresie wspierania studentów, absolwentów i doktorantów w wejściu na rynek pracy oraz w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowych.