Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

Na tej stronie znajdziesz druki  podań oraz wniosków niezbędnych do przyjęcia na studia.

 

Pamiętaj!!

Gdy decyzja o podjęciu studiów została podjęta, następny krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. UWAGA! Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na liście studentów. Należy zgłosić się z kompletem dokumentów do Biura Rekrutacji

 

 

Podania o przyjęcia na:

studia I stopnia - pobierz plik
studia II stopnia - pobierz plik
jednolite studia magisterskie - pobierz plik
studia podyplomowe - pobierz druk

 

 

Karty zgłoszeń na  kursy/szkolenia

Karta zgłoszenia na kurs analiza finansowa                                                                                       
Karta zgłoszenia na kurs zamówienia publiczne                                                                              
Karta zgłoszenia na kurs zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      
Karta zgłoszenia na kursy dla pielęgniarek i położnych                                                                       
Karta zgłoszenia na pozostałe kursy