Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wraz z Altkom Akademia zapraszają na szkolenie

PRINCE2® Foundation


 

„Wzrost zainteresowania podejściem projektowym powoduje naturalną potrzebę zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów.  Wartość jaka płynie z certyfikacji jest coraz większa i w tym kierunku podążać będzie cały rynek. Wraz ze zwiększającymi się wymaganiami otoczenia biznesowego i pracodawców, coraz istotniejsze staje się potwierdzenie kompetencji zawodowych za pomocą międzynarodowych certyfikatów takich jak PRINCE2® czy AgilePM®, których uzyskanie jest możliwe w ramach szkoleń i studiów podyplomowych  na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.”

Grzegorz Fic, PMP, MBA – Business Development Manager

grupy Zarządzania Projektami

w Pionie Edukacji Altkom Akademia S.A.

 

Termin szkolenia: 10-12.10.2015r.

cena: 2.750 zł

UWAGA! Dla wszystkich tych, którzy zapiszą się na szkolenia w terminie do 25 września 2015 r. otrzymują 10% ZNIŻKI.

 

 

Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.


Tematy zajęć
1. Wstęp
2. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®
3. Zasady PRINCE2®
4. Uzasadnienie Biznesowe
5. Organizacja
6. Wprowadzenie do procesów, Przygotowanie Projektu
7. Ćwiczenie 1 – Opis Produktu Końcowego
8. Podsumowanie omówionego materiału
9. Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego
10. Ćwiczenie 2 – Podstawowe pojęcia metodyki PRINCE2®
11. Zarządzanie Strategiczne Projektem
12. Jakość
13. Plany
14. Ćwiczenie 3 – Diagram następstwa produktów
15. Inicjowanie Projektu
16. Ryzyko
17. Podsumowanie omówionego materiału - ćwiczeniakonsolidujące
18. Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego
19. Zmiana
20. Ćwiczenie 4 – Sekcje dokumentów zarządczych
21. Sterowanie Etapem
22. Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
23. Postępy
24. Zarządzanie Końcem Etapu
25. Zamykanie Projektu
26. Ćwiczenie 5 – Dokumenty zarządcze
27. Strategia zdawania egzaminu
28. Egzamin Foundation (2 godziny, w tym egzamin – 1godzina).


Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy zwiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Szkolenie kończy się egzaminem na poziomie Foundation.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna. Konieczne przeczytanie podręcznika.


Metoda szkolenia
Ćwiczenia praktyczne
Dyskusja
Praca indyw. i w grupach
Warsztaty

Wykład


Kod szkolenia ZP-FP2A
Czas trwania 3 dni / 22 h
Poziom szkolenia Podstawowy


Autoryzacja

 

 

Organizator:

 

 

Partner szkolenia:

 

Dariusz Polak

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i programami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży IT oraz specjalistycznymi projektami w zakresie bezpieczeństwa informacji, szczególnie w sektorze obronnym i administracji publicznej. Uczestniczył w projektach i programach realizowanych w środowisku krajowym i międzynarodowym (ESSOR). Nabył praktyczne umiejętności w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2® przechodząc przez wszystkie szczeble w zespołach zarządzania projektami.

więcej informacji ...

 


Hubert Kotkiewicz

Posiada duże doświadczenie trenerskie zdobywane nie tylko w firmie szkoleniowej, ale również podczas pracy w innych organizacjach w roli kierownika projektu. W Altkom Akademii - jako trener - od 2010 roku.

więcej informacji...

 


Jerzy Wittek

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii. Certyfikowany Project Manager. Prowadził liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami zwłaszcza w oparciu o standardy PMI (PMBOK Guide) przygotowujące do certyfikacji. Odpowiedzialny w organizacji za status R.E.P (Registered Education Provider) z PMI. Posiada dodatkowo certyfikaty PRINCE2 Approved Trainer oraz M_o_R® Approved Trainer nadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów z metodyki PRINCE2 oraz M_o_R. Poprzednio pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Śląskiej.

więcej informacji...

 


Michał Leśniak

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie.
Doświadczenie praktyczne:
• Projekty wdrożenia i migracji systemów pocztowych
• Projekt przygotowania autorskich materiałów szkoleniowych Microsoft
• Projekt tłumaczenia materiałów szkoleniowych dla szkoleń akredytowanych PRINCE2™ w zakresie materiałów treningowych.
• Projekty – zloty miłośników Jacka Kaczmarskiego – „kaczmarski underground”
• Wiele projektów organizacyjnych grupowych wyjazdów w różne części świata
Rozwijał swoje umiejętności dydaktyczne podczas cyklu Train the Trainer z zakresu:
Autoprezentacja i kreacja wizerunku
Warsztaty z higieny głosu z elementami estetyki mówienia
Metodyka prowadzenia zajęć i praca z grupą
Trudne sytuacje interpersonalne na szkoleniach

więcej informacji...

 


Witold Janicki

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami IT oraz w organizacji procesu wytwarzania oprogramowania.
Uczestniczył jako analityk oraz kierownik projektu w analizach przedwdrożeniowych, studium wykonalności, analizach biznesowych i systemowych wielu projektów IT.
Kierował zarówno zespołami deweloperskimi jak i złożonymi projektami.
Brał udział we wdrażaniu systemów jakości ISO 9001:2000 oraz CMMI w korporacjach.

więcej informacji...

 


Wojciech Goliński

Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POKL(projekty szkoleniowe, e-learningowe, doradcze)
- Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POIG (wprowadzenie na rynek usług B2B świadczonych drogą elektroniczną)
- Kierownik projektów badawczych prowadzonych m.in. dla branży FMGC, energetycznej, bankowej, szkoleniowej i administracji publicznej
- Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek usług B2B (branża badań rynkowych, projekty szkoleniowe, w tym e-learningowe)
- Doświadczenie w pracy zespołów wprowadzających zmiany organizacyjne w administracji publicznej: rządowej i samorządowej

więcej informacji...

Karta zgłoszenia - pobierz dokument

 

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres e-mailowy:

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl