Zarządzanie produkcją mebli i akcesoriów meblowych

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

Zarządzanie produkcją mebli i akcesoriów meblowych  to nowa oferta edukacyjna zaprojektowana wspólnie z przedsiębiorstwami branży meblowej, w tym podmiotami zrzeszonymi w Klastrze Mebel Elbląg, gwarantującymi praktyczne przygotowanie studentów do przyszłego zawodu. 

 

Przemysł drzewny i meblarski należy do największych i najważniejszych gałęzi przemysłu w Europie. Polska jest potęgą meblarską, a polskie meble są jednym z najlepszych polskich towarów eksportowych. W województwie warmińsko – mazurskim przemysł drzewno – meblarski uznany został za sektor wysokiej szansy i inteligentną specjalizację. To w naszym województwie jest największa koncentracja przedsiębiorstw produkujących meble.

 

Partnerem studiów jest Klaster Mebel Elbląg

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku zarządzanie. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Absolwent potrafi podejmować standardowe działania, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów niezbędnych w zakresie projektowania i produkcji meblarskiej, , potrafi przeprowadzić optymalizację procesu technologicznego obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Potrafi dokonać wyboru nowoczesnych urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej produkcji mebli i obróbki drewna. Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

♦ zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie),

♦ firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko – lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna),

♦ przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym,

♦ biurach projektowych

♦ placówkach naukowo – badawczych  pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.