Zarządzanie usługami outsourcingu

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Zagraniczne firmy lokujące swoje centra w Polsce są zainteresowane pozyskiwaniem kadr. Dotyczy to zarówno menedżerów, jak i pracowników niższego szczebla. Studia  dostarczają wiedzy specjalistycznej dla sektora outsourcingowego i umożliwiającej uzyskanie takiego zatrudnienia. Absolwent studiów będzie kandydatem na lidera zespołu w zaawansowanych usługach BPO/SSC.

 

Partnerem studiów jest Międzynarodowy Instytut Outsourcingu oraz ICT Amber Klaster Teleinformatyczny

 

Studia zarządzanie usługami outsourcingu  odpowiadają na potrzeby intensywnie rozwijającej się w Polsce branży usług biznesowych. Trend biznesowy BPO/SSC (Business Process Outsourcing/(Shared Services Centers)  wziął się z dążenia do redukcji kosztów i skłonności do przekazywania obszarów działalności firmy, które nie są dla niej strategicznie ważne, do wykonania zewnętrznemu podmiotowi. Zgodnie z danymi  „Rzeczpospolitej” z 2014 roku, można stwierdzić, iż żadna inna branża w Polsce nie rośnie tak dynamicznie pod względem tworzonych miejsc pracy jak właśnie sektor usług dla biznesu. W 2014 roku liczba zatrudnionych w tym sektorze miała wzrosnąć do 140 tys. W ciągu najbliższych 2-3 lat liczba ta może sukcesywnie się zwiększać, nawet o 20 000.

 

Nowa specjalność skierowana jest do wszystkich pracowników firm branży BPO/SSC działających w Polsce

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku zarządzanie. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania usługami outsourcingu i projektowania tych usług, potrafi  postrzegać outsourcing jako zjawisko rynkowe i określić różnice pomiędzy outsourcingiem a usługami realizowanymi innymi metodami, zna aspekty prawne outsourcingu, potrafi konstruować umowy w outsourcingu,  korzystać z systemów komputerowych i nowych technologii wspierających zarządzanie usługami outsourcingu, zna dobre praktyki outsourcingowe i potrafi wykorzystać je w różnych sytuacjach, ma wiedzę na temat Stref Bezpieczeństwa w Outsourcingu, zna ich standardy i posiada wiedzę z zakresu zarządzanie zasobami w ramach tych  standardów.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Zatrudnienie:

 

zatrudnienie związane z  BPO (Business Process Outsourcing),

♦ zatrudnienie w  SSC (Shared Services Centers).

 

Zagraniczne firmy lokujące swoje centra w Polsce są zainteresowane pozyskiwaniem kadr. Dotyczy to zarówno menedżerów, jak i pracowników niższego szczebla. Studia  dostarczają wiedzy specjalistycznej dla sektora outsourcingowego i umożliwiającej uzyskanie takiego zatrudnienia. Absolwent studiów będzie kandydatem na lidera zespołu w zaawansowanych usługach BPO/SSC.

Zasady rekrutacji

Tylko cztery kroki dzielą Cię od zdobycia fachowej i praktycznej wiedzy!!

       

          

 

 

UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku

Opis znajduje się na naszej stronie:

                                                           studia I stopnia

 

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Wypełnij formularz - Rekrutacja online.

 

                                                             

                                                                                      

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji:

 

 

              ►    świadectwo dojrzałości w oryginale,

              ► 2 fotografie (zgodne z wymogami, jak do dowodu osobistego),

              ► kserokopia dowodu osobistego,

              ► podanie rekrutacyjne (do pobrania ze strony),

              ► zaświadczenie lekarskie (dotyczy tylko kierunków medycznych)

 

 

PODPISANIE UMOWY

 

 

                             Jesteś studentem EUH-E !! gratulacje