Administracja skarbowa i doradztwo podatkowe NOWOŚĆ

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalność administracja skarbowa  oferuje studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem aparatu fiskalnego państwa.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia prowadzone w systemie studiów niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

W trakcie studiów studenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu finansów, prawa finansowego, prawa podatkowego i prawa karno-skarbowego, postępowania skarbowego, ustroju fiskalnego państwa.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe, potrzebne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich absolwenci mogą wykorzystać w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym zajmując stanowiska
w administracji skarbowej i samorządowej, jak również pracując jako doradcy na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.