Agile Project Management™ Foundation

Szkolenie akredytowane z egzaminem

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wraz z Altkom Akademia zapraszają na szkolenie

Agile Project Management™ Foundation

 

 

„Wzrost zainteresowania podejściem projektowym powoduje naturalną potrzebę zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów.  Wartość jaka płynie z certyfikacji jest coraz większa i w tym kierunku podążać będzie cały rynek. Wraz ze zwiększającymi się wymaganiami otoczenia biznesowego i pracodawców, coraz istotniejsze staje się potwierdzenie kompetencji zawodowych za pomocą międzynarodowych certyfikatów takich jak PRINCE2® czy AgilePM®, których uzyskanie jest możliwe w ramach szkoleń i studiów podyplomowych  na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.”

Grzegorz Fic, PMP, MBA – Business Development Manager

grupy Zarządzania Projektami

w Pionie Edukacji Altkom Akademia S.A.

 

Termin szkolenia: 17-19.10.2015 r.

Cena: 2.750 zł

UWAGA! Dla wszystkich tych, którzy zapiszą się na szkolenia w terminie do 25 września 2015 r. otrzymują 10% ZNIŻKI.

 


Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów,
niezależnie od branży. Członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz
kierowników projektów i podprojektów.


Tematy zajęć
1. Wstęp.
2. Certyfikacja Agile Project Management™.
3. Czym jest Agile?
4. Podstawy Agile Project Management™.
5. Role i obowiązki.
6. Przygotowanie do zarządzania projektem według AgilePM®.
7. Agile Project Management™.
8. Procesy i produkty Agile Project Management™.
9. Komunikacja.
10. Priorytetyzacja i Timeboxing.
11. Sterowanie Agile.
12. Wymagania, szacowanie.
13. Planowanie Agile.
14. Egzamin Agile Project Management™ Foundation.


Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management™, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Jest to innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga ludziom skuteczniej razem pracować w celu osiągnięcia celów biznesowych. Szkolenie kończy się egzaminem Foundation.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Nie jest wymagane specjalne merytoryczne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość problematyki zarządzania projektami będzie przydatna. Materiały szkoleniowe (slajdy prezentacji, ćwiczenia), jak i egzamin są dostępne w języku polskim, natomiast podręcznik wydany jest w języku angielskim.


Metoda szkolenia
Wykład
Dyskusja
Praca indyw. i w grupach
Ćwiczenia praktyczne


Kod szkolenia ZP-FAPM
Czas trwania 3 dni / 22 h
Poziom szkolenia Średniozaawansowany


Autoryzacja

 

 

Organizator:

 

 

 

Partner szkolenia:

 

Dariusz Polak

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i programami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży IT oraz specjalistycznymi projektami w zakresie bezpieczeństwa informacji, szczególnie w sektorze obronnym i administracji publicznej. Uczestniczył w projektach i programach realizowanych w środowisku krajowym i międzynarodowym (ESSOR). Nabył praktyczne umiejętności w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2® przechodząc przez wszystkie szczeble w zespołach zarządzania projektami.

więcej informacji ...

 


Hubert Kotkiewicz

Posiada duże doświadczenie trenerskie zdobywane nie tylko w firmie szkoleniowej, ale również podczas pracy w innych organizacjach w roli kierownika projektu. W Altkom Akademii - jako trener - od 2010 roku.

więcej informacji...

 


Jerzy Wittek

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii. Certyfikowany Project Manager. Prowadził liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami zwłaszcza w oparciu o standardy PMI (PMBOK Guide) przygotowujące do certyfikacji. Odpowiedzialny w organizacji za status R.E.P (Registered Education Provider) z PMI. Posiada dodatkowo certyfikaty PRINCE2 Approved Trainer oraz M_o_R® Approved Trainer nadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów z metodyki PRINCE2 oraz M_o_R. Poprzednio pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Śląskiej.

więcej informacji...

 


Michał Leśniak

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie.
Doświadczenie praktyczne:
• Projekty wdrożenia i migracji systemów pocztowych
• Projekt przygotowania autorskich materiałów szkoleniowych Microsoft
• Projekt tłumaczenia materiałów szkoleniowych dla szkoleń akredytowanych PRINCE2™ w zakresie materiałów treningowych.
• Projekty – zloty miłośników Jacka Kaczmarskiego – „kaczmarski underground”
• Wiele projektów organizacyjnych grupowych wyjazdów w różne części świata
Rozwijał swoje umiejętności dydaktyczne podczas cyklu Train the Trainer z zakresu:
Autoprezentacja i kreacja wizerunku
Warsztaty z higieny głosu z elementami estetyki mówienia
Metodyka prowadzenia zajęć i praca z grupą
Trudne sytuacje interpersonalne na szkoleniach

więcej informacji...

 


Witold Janicki

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami IT oraz w organizacji procesu wytwarzania oprogramowania.
Uczestniczył jako analityk oraz kierownik projektu w analizach przedwdrożeniowych, studium wykonalności, analizach biznesowych i systemowych wielu projektów IT.
Kierował zarówno zespołami deweloperskimi jak i złożonymi projektami.
Brał udział we wdrażaniu systemów jakości ISO 9001:2000 oraz CMMI w korporacjach.

więcej informacji...

 


Wojciech Goliński

Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POKL(projekty szkoleniowe, e-learningowe, doradcze)
- Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POIG (wprowadzenie na rynek usług B2B świadczonych drogą elektroniczną)
- Kierownik projektów badawczych prowadzonych m.in. dla branży FMGC, energetycznej, bankowej, szkoleniowej i administracji publicznej
- Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek usług B2B (branża badań rynkowych, projekty szkoleniowe, w tym e-learningowe)
- Doświadczenie w pracy zespołów wprowadzających zmiany organizacyjne w administracji publicznej: rządowej i samorządowej

więcej informacji...

 

Karta zgłoszenia - pobierz dokument

 

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres e-mailowy:

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl