Zarządzanie ryzykiem

+ Symulacja biznesowa Casino Wars

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wraz z Altkom Akademia zapraszają na szkolenie Zarządzanie ryzykiem

 

 

"Wzrost zainteresowania podejściem projektowym powoduje naturalną potrzebę zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów.  Wartość jaka płynie z certyfikacji jest coraz większa i w tym kierunku podążać będzie cały rynek. Wraz ze zwiększającymi się wymaganiami otoczenia biznesowego i pracodawców, coraz istotniejsze staje się potwierdzenie kompetencji zawodowych za pomocą międzynarodowych certyfikatów takich jak PRINCE2® czy AgilePM®, których uzyskanie jest możliwe w ramach szkoleń i studiów podyplomowych  na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej."

Grzegorz Fic, PMP, MBA – Business Development Manager

grupy Zarządzania Projektami

w Pionie Edukacji Altkom Akademia S.A.

 

 

Termin: 24-26.10.2015 r.

Cena:  2.000 złotych

UWAGA! Dla wszystkich tych, którzy zapiszą się na szkolenia w terminie do 25 września 2015 r. otrzymują 10% ZNIŻKI.

 

 

 

CASINO WARS to symulacja biznesowa o zarządzaniu, w której menedżerowie projektów uczestniczą w symulacji skutecznego stosowania umiejętności zarządzania ryzykiem. Jest to gra planszowa składająca się z czterech kasyn, różnych typów ryzyka, a także gry w kości. Zwycięża ta drużyna, która stworzy największe i najbardziej dochodowe kasyno.


Przeznaczenie symulacji
Symulacja biznesowa skierowana do osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem w projektach. Kierowników Projektów oraz Kierowników Zespołów Projektowych, którzy chcą w warunkach praktycznych przećwiczyć swoje umiejętności dotyczących różnych sposobów zarządzania ryzykiem w oparciu o zasady proponowane w ramach PRINCE2® i M_o_R®.


Kto powinien wziąć udział
CASINO WARS jest przeznaczone dla profesjonalistów zarządzania projektami, którzy chcą dalej rozwijać umiejętności zarządzania ryzykiem. CASINO WARS szczególnie przydaje się zespołom projektowym pragnącym optymalizować zdolności zarządcze i skuteczność.


Tematy zajęć
Symulacja biznesowa uczy radzenia sobie z ryzykiem w skuteczny, pro-aktywny sposób.Symulacja składa się z trzech rund i uczestniczą w niej cztery drużyny. Podczas każdej rundy drużyny natrafiają na ryzyka, które należy kontrolować najlepiej, jak się da. Uczestnicy są kierowani przez doświadczonych liderów, by
radzić sobie z ryzykiem, rozpoznawać je i organizować właściwe środki zapobiegawcze. W trakcie symulacji uczestnicy stale otrzymują informację zwrotną i muszą kontrolować budżet tak, by uzyskać jak najlepszy zysk.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w symulacji

Uczestnicy dowiadują się, jak radzić sobie z ryzykiem w zorganizowany i skuteczny sposób oraz jaki wpływ może mieć ono na projekt. Ćwiczą w drużynach i motywowani są do odpowiedniego posługiwania się technikami zarządzania ryzykiem. Dzięki symulacji uczestnicy nabywają umiejętność skutecznego stosowania technik zarządzania ryzykiem.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Znajomość PRINCE2® i M_o_R® jest zalecana, lecz niewymagana.


Metoda
Mini wykład
Symulacja


Kod symulacji ZP-GRACW
Czas trwania dni / h
Poziom Średniozaawansowany

 

 

Organizator

 

 


Partner szkolenia

 


 

Dariusz Polak

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i programami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży IT oraz specjalistycznymi projektami w zakresie bezpieczeństwa informacji, szczególnie w sektorze obronnym i administracji publicznej. Uczestniczył w projektach i programach realizowanych w środowisku krajowym i międzynarodowym (ESSOR). Nabył praktyczne umiejętności w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2® przechodząc przez wszystkie szczeble w zespołach zarządzania projektami.

więcej informacji ...

 


Hubert Kotkiewicz

Posiada duże doświadczenie trenerskie zdobywane nie tylko w firmie szkoleniowej, ale również podczas pracy w innych organizacjach w roli kierownika projektu. W Altkom Akademii - jako trener - od 2010 roku.

więcej informacji...

 


Jerzy Wittek

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii. Certyfikowany Project Manager. Prowadził liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami zwłaszcza w oparciu o standardy PMI (PMBOK Guide) przygotowujące do certyfikacji. Odpowiedzialny w organizacji za status R.E.P (Registered Education Provider) z PMI. Posiada dodatkowo certyfikaty PRINCE2 Approved Trainer oraz M_o_R® Approved Trainer nadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów z metodyki PRINCE2 oraz M_o_R. Poprzednio pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Śląskiej.

więcej informacji...

 


Michał Leśniak

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie.
Doświadczenie praktyczne:
• Projekty wdrożenia i migracji systemów pocztowych
• Projekt przygotowania autorskich materiałów szkoleniowych Microsoft
• Projekt tłumaczenia materiałów szkoleniowych dla szkoleń akredytowanych PRINCE2™ w zakresie materiałów treningowych.
• Projekty – zloty miłośników Jacka Kaczmarskiego – „kaczmarski underground”
• Wiele projektów organizacyjnych grupowych wyjazdów w różne części świata
Rozwijał swoje umiejętności dydaktyczne podczas cyklu Train the Trainer z zakresu:
Autoprezentacja i kreacja wizerunku
Warsztaty z higieny głosu z elementami estetyki mówienia
Metodyka prowadzenia zajęć i praca z grupą
Trudne sytuacje interpersonalne na szkoleniach

więcej informacji...

 


Witold Janicki

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami IT oraz w organizacji procesu wytwarzania oprogramowania.
Uczestniczył jako analityk oraz kierownik projektu w analizach przedwdrożeniowych, studium wykonalności, analizach biznesowych i systemowych wielu projektów IT.
Kierował zarówno zespołami deweloperskimi jak i złożonymi projektami.
Brał udział we wdrażaniu systemów jakości ISO 9001:2000 oraz CMMI w korporacjach.

więcej informacji...

 


Wojciech Goliński

Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POKL(projekty szkoleniowe, e-learningowe, doradcze)
- Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POIG (wprowadzenie na rynek usług B2B świadczonych drogą elektroniczną)
- Kierownik projektów badawczych prowadzonych m.in. dla branży FMGC, energetycznej, bankowej, szkoleniowej i administracji publicznej
- Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek usług B2B (branża badań rynkowych, projekty szkoleniowe, w tym e-learningowe)
- Doświadczenie w pracy zespołów wprowadzających zmiany organizacyjne w administracji publicznej: rządowej i samorządowej

więcej informacji...

 

Karta zgłoszenia - pobierz dokument

 

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres e-mailowy:

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl