OFERTA PROMOCYJNA 2017

 

POZNAŃ

Wpisowe 120 PLN!

 

 

 

 

Lp

Kierunek

Liczba semestrów

Czesne

(za semestr)

Promocja

1.

Arteterapia

3

1100,-

900,-

2.

Asystent rodziny

2

1500,-

1300,-

3.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

3

1000,-

800,-

4.

Doradztwo zawodowe

3

1000,-

800,-

5.

Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1000,-

800,-

6.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika)

2

1500,-

1300,-

7.

Opieka nad osobami starszymi -gerentologia

3

1200,-

900,-

8.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2

1200,-

1000,-

9.

Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( angielski , niemiecki )

2

1200,-

1000,-

10.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagogiczno-psychologiczną

3

1000,-

800,-

11.

Przygotowanie pedagogiczne

3

900,-

700,-

12.

Przyroda

3

1000,-

800,-

13.

Technika 

3

1100,-

900,-

14.

Plastyka i technika

3

1400,-

1200,-

15.

Profilaktyka uzależnień

3

1000,-

800,-

16.

Socjoterapia i resocjalizacja

3

1200,-

1000,-

17.

Terapia pedagogiczna z diagnozą

3

1000,-

800,-

18.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

1000,-

800,-

19.

Zarządzanie w placówce zdrowia

2

1500,-

1300,-

20.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3

1000,-

800,-

21.

Surdopedagogika

3

1100,-

900,-

22.

Tyflopedagogika

3

1200,-

1000,-

23.

Organizacja i zarządzanie  oświatą

2

1000,-

900,-

24.

Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem NOWY KIERUNEK!

3

1100,-

700,-

Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr
 

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 19 1060 0135 0015 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy podłączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 20.10.2017 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane po złożeniu dokumentów.

DOKUMENTY:


  • należy złożyć osobiście na uczelni do dnia 26.09.2017 r., jednocześnie zalogować się on-line
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line
  • można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 26.09.2017 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie Internetowej), jednocześnie zalogować się on-line

 

 

Informacje tel. :

618720905

616242938

502624093;

55 239 39 56;

 oednpoznan@gmail.com  

 

OPŁATA REKRUTACYJNA – 120,00 zł

 

Istnieje możliwość rekrutacji on-line.

W przypadku rekrutacji on-line, należy przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres uczelni:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg