Rekrutacja on-line
zamknij

UPRZEJMIE INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE NASZE BIURO MIEŚCI SIĘ W:

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

UL. ROOSEVELTA 12

64-920 PIŁA

POK. 73

 

OFERTA PROMOCYJNA 2016/17
PROMOCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE SEMESTRU PIERWSZEGO

 

 

Wpisowe 120 PLN!

 

PIŁA

 

 

Lp

Kierunek

Liczba semestrów

Czesne

(za semestr)

Promocja

1.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika)

2

1500,-

1100,-

2.

Przyroda

3

1000,-

600,-

3.

Terapia pedagogiczna z diagnozą

3

1000,-

600,-

4.

Socjoterapia i resocjalizacja

3

1200,-

900,-

5.

Przygotowanie pedagogiczne

3

900,-

600,-

6.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3

1000,-

600,-

7.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagogiczno-psychologiczną

3

1000,-

600,-

8.

Doradztwo zawodowe

3

1000,-

600,-

9.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

3

1000,-

600,-

10.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

1000,-

600,-

11.

Asystent rodziny

2

1500,-

1200,-

12.

Profilaktyka i terapia uzależnień

2

1500,-

1200,-

13.

Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem NOWY KIERUNEK!

3

1100,-

700,-

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1000,-

600,-

15.

Plastyka i technika

3

1000,-

700,-

16.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2

1200,-

800,-

17.

Administracja publiczna

2

1500,-

1200,-

18.

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

2

1200,-

900,-

19.

Opieka nad osobami starszymi -gerentologia

3

1200,-

900,-

20.

Terapia zajęciowa

2

1200,-

900,-

 

 

 

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 18 1060 0076 0000 3310 0021 5153 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy podłączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 10.03.2017 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane po złożeniu dokumentów.

 DOKUMENTY:

  • należy złożyć osobiście w uczelni do dnia 14.03.2017 r., jednocześnie zalogować się on-line
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line
  • można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 14.03.2017 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie Internetowej), jednocześnie zalogować się on-line

Informacje tel.:

607 636 085

55 239 39 56
512 542 907

studium@euh-e.edu.pl;

euhepila@wp.pl

 

Istnieje możliwość rekrutacji on-line.

 

W przypadku rekrutacji on-line, należy przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres uczelni:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg