OFERTA PROMOCYJNA* 2017

 

TCZEW

Wpisowe 120 PLN!

 

 

 

Lp

Kierunek

Liczba semestrów

Czesne

(za semestr)

Promocja

1.

Arteterapia

3

1100,-

900,-

2.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika)

2

1500,-

1100,-

3.

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

3

1200,-

900,-

4.

Przygotowanie pedagogiczne

3

900,-

600,-

5.

Plastyka i technika

3

1000,-

900,-

6.

Terapia pedagogiczna z diagnozą

3

1000,-

600,-

7.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3

1000,-

600,-

8.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

2

1200,-

900,-

9.

Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem NOWY KIERUNEK!

3

1100,-

700,-

10.

Doradztwo zawodowe z coachingiem

3

1100,-

900,-

Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr

 

 

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 19 1060 0135 0015 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy podłączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 20.10.2017 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane po rozpoczęciu kierunku.

 DOKUMENTY:

  • należy złożyć osobiście na uczelni do dnia 26.09.2017 r., jednocześnie zalogować się on-line
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line
  • można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 26.09.2017 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie Internetowej), jednocześnie zalogować się on-line

Informacje telefoniczne:

600 410 371

55 239 39 56

512 542 907

studium@euh-e.edu.pl;

 

Obowiązkowa rejestracja on-line.

 

W przypadku rekrutacji on-line, należy przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres uczelni:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Studium Podyplomowe

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

 

W ramach  studiów podyplomowych na kierunku Plastyka i technika grupa z Tczewa odbyła zajęcia na zamku w Malborku. Pani Ewa Kukowska – wykładowczyni  przedmiot Metodyka nauczania techniki, oprowadzając po malborskim muzeum, zaprezentowała walory architektoniczne obiektu. Uczestnicy zaglądali w każdą otwartą przestrzeń, aby z zajęć wyjazdowych wyjść z bogactwem wrażeń i wiedzy. Zwracali na przykład uwagę na element ogrzewania w dawnych czasach, czy budowę „toalet” dla mieszkańców zamku.