STANDARDY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W FORMIE STUDIUM PRZYPADKU NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
  1. Standardy pisania pracy dyplomowej - pobierz plik
  2. Recenzja pracy dyplomowej - pobierz plik

 

STANDARDY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) W FORMIE STUDIUM PRZYPADKU Z ZASTOSOWANIEM WYBRANEJ TEORII PIELĘGNOWANIA/KLASYFIKACJI PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ
  1. Standardy pisania pracy dyplomowej - pobierz plik
  2. Recenzja pracy dyplomowej - pobierz plik

 

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ELBLĄGU
  1. Standardy pracy dyplomowej - pobierz plik
  2. Recenzja pracy dyplomowej - pobierz plik

 

W związku z ustawowym wymogiem sprawdzania prac programem antyplagiatowym informujemy, że w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej prace sprawdzane są programem Plagiat.pl - link do strony: http://plagiat.pl/pl/dla-uczelni/uczelnie

 

W wygenerowanym przez system antyplagiatowy raporcie podobieństwa:

- współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50%,

- współczynnik podobieństwa 2 nie może przekraczać wartości 5%.

 

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie Uczelni:

 

1) pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez Studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora

Nasza rada:Studencie na spotkanie z Promotorem zabierz ze sobą marker do pisania na płycie

 

2) oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie procedury antyplagiatowej

Plik do pobrania: pobierz plik

 

3) pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej:

Plik do pobrania: pobierz plik

 

Szczegółowe regulacje dotyczące sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym zawarte są w zarządzeniu Rektora Uczelni w sprawie procedury antyplagiatowej:

Plik do pobrania: pobierz plik

Plik do pobrania: pobierz plik

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ pobierz plik

 

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Uczelni:

 

1) pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora – w 3 egzemplarzach

- jeden egzemplarz w twardej oprawie,

- dwa egzemplarze w miękkiej oprawie – termobindowane, z czego jeden egzemplarz (do akt) dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy

 

2) pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez Studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora

Nasza rada: Studencie na spotkanie z Promotorem zabierz ze sobą marker do pisania na płycie

 

3) oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie procedury antyplagiatowej

Plik do pobrania oświadczenia: pobierz plik

 

4) 4 fotografie o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm

 

5) karty obiegowej (pobranej uprzednio z Dziekanatu).