KURS KWALIFIKACYJNY EPIDEMIOLOGICZNY

  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

 

 

 

 

 

Interesuje Cię tematyka? Pragniesz pogłębić swoją wiedzę? Planujesz podnieść swe kwalifikacje? Planujesz swój rozwój zawodowy? Nie czekaj i nie zwlekaj, nie pozwól by coś Ci umknęło, czekamy właśnie na Ciebie. Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
 

Rejestracja zakażeń szpitalnych, monitorowanie czynników ryzyka zakażeń, zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych, prowadzenie kontroli utrzymania czystości, to tylko garstka z zadań do jakich uprawniona jest pielęgniarka/położna po tym kursie.

 

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

 

Zakres programowy

W planie przewidziano zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

 

Nr modułu

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin
stażu

Łączna
liczba
godzin

  1.  

Mikrobiologia

25

Pracownia mikrobiologii

14

39

  1.  

Immunologia i szczepienia ochronne

15

-

-

15

  1.  

Choroby zakaźne

25

Oddział zakaźny

14

39

  1.  

Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

50

Oddział intensywnej terapii

14

120

Oddział dializ

14

Oddział zachowawczy

14

Oddział zabiegowy

14

Blok operacyjny

14

  1.  

Higiena szpitalna

15

-

-

15

  1.  

Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii

45

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych

14

49

  1.  

Epidemiologia - wybrane zagadnienia

15

-

-

15

ŁĄCZNIE

190

 

112

302


 

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 302 godziny dydaktyczne. Dołożymy wszelkich starań by były to bardzo dobrze wykorzystane godziny.


Uprawnienia

WYKAZ ZADAŃ ZAWODOWYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

1. Udział w rejestracji zakażeń szpitalnych wg obowiązujących w szpitalu procedur oraz przepisów prawa.
2. Udział w opracowaniu i wdrażaniu instrukcji, procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych oraz nadzór nad ich realizacją.
3. Monitorowanie czynników ryzyka zakażeń w trakcie hospitalizacji, ich analiza, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
4. Monitorowanie procedur higieny rąk, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
5. Udział w planowaniu, organizowaniu szkoleń dla personelu medycznego i pomocniczego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz chorób zakaźnych.
6. Udział w opracowaniu ognisk epidemicznych i nadzorze nad realizacją działań przeciwepidemicznych.
7. Prowadzenie kontroli utrzymania czystości z dezynfekcją w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych i jej dokumentowanie.
8. Dokumentowanie prowadzonego nadzoru oraz kontroli.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

skppip@euh-e.edu.pl

55 239 39 75; 512 542 973