Kurs specjalistyczny
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 
Cena kursu wynosi 450 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty). Kurs będzie realizowany w terminie 31.01.2020 - 20.03.2020.
 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie naszej placówki, a zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty i niedziele, natomiast zajęcia stażowe w dni powszednie.
 

L.p.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna Liczba godzin

I

Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG

12

Pracownia EKG lub Oddział kardiologiczny lub Oddział chorób wewnętrznych

14

26

II

Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG

12

Pracownia EKG lub Oddział kardiologiczny lub Oddział chorób wewnętrznych

12

24

III

Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych

20

Oddział kardiologiczny lub Oddział chorób wewnętrznych

12

32

IV

Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego

15

Pracownie diagnostyki kardiologicznej

20

35

ŁĄCZNIE

50

 

58

108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielęgniarki/położne chcące wziąć udział w kursie muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz za jego pośrednictwem złożyć wnioski na wybraną specjalizację/szkolenie/kurs.
 
Instrukcje dotyczące założenia konta SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE  ZAINTERESOWANE OSOBY.
 
Kontakt :
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
tel.:  512 542 973
mail: skppip@euh-e.edu.pl