Kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 
Cena kursu wynosi 450 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty). 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie naszej placówki, a zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty i niedziele, natomiast zajęcia stażowe w dni powszednie.
 

Plan nauczania

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

wykłady

ćwiczenia

I

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

5

10

 

-

15

II

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS

15

30

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii;
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

30

75

Łącznie

20

40

 

30

90

 
 
Pielęgniarki/położne chcące wziąć udział w kursie muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz za jego pośrednictwem złożyć wnioski na wybraną specjalizację/szkolenie/kurs.
 
Instrukcje dotyczące założenia konta SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE  ZAINTERESOWANE OSOBY.
 
Kontakt :
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
tel.: 512 542 973
mail: skppip@euh-e.edu.pl