KURS SPECJALISTYCZNY - WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
 
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zrealizuje kurs Wywiad i badania fizykalne w terminie 7.02.2020 - 17.04.2020.
 
Cena kursu wynosi 800 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty). 
 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie naszej placówki, a zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty i niedziele, natomiast zajęcia stażowe w dni powszednie.
 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii wykłady

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Badanie podmiotowe osoby dorosłej

10

Oddział chorób wewnętrznych –15 godz.
 

Oddział neurologiczny; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 10 godz.

25

100

II

Badanie przedmiotowe osoby dorosłej

55

III

Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego

10

Łącznie

75

 

25

100

 
 
Pielęgniarki/położne chcące wziąć udział w kursie muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz za jego pośrednictwem złożyć wnioski na wybraną specjalizację/szkolenie/kurs.
 
Instrukcje dotyczące założenia konta SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE  ZAINTERESOWANE OSOBY.
 
Kontakt :
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
tel.:  512 542 973
e-mail: skppip@euh-e.edu.pl