Zapraszamy do udziału w KURSIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza Panie Pielęgniarki i Położne na kurs specjalistyczny  Wywiad i badanie

 

Dokumenty zgłoszeniowe na kurs Wywiad i badanie fizykalne przyjmujemy do dnia 16 czerwca 2017 r.

 

UWAGA!!! Ostatni raz na starych zasadach.

Od 1 lipca 2017 wszystkie kursy realizowane będą w ogólnopolskim systemie informatycznym poprzez platformę SMK.

 

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowych programów specjalizacji i kursów zmianie uległy warunki naboru na poszczególne formy szkolenia.

Kurs ten jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu państwowego do każdej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

 

CZAS TRWANIA

Czas trwania kursu - max. do 3 miesięcy. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (75 h) oraz zajęcia stażowe (25 h). Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2. Zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona za zgodność z oryginałem

2) Wypełniony wniosek 

3) zaświadczenie o stażu pracy

 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1) osobiście

2) pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl

3) pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem

 

KONTAKT:

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna , ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

tel.: 512 542 973,  55 239 39 75  mail: skppip@euh-e.edu.pl