Kierunek Zarządzanie

 1. Praca i egzamin dyplomowy - pobierz plik
 2. Strona tytułowa - pobierz plik
 3. Promotorzy - pobierz plik
 4. Standardy prac dyplomowych i metody badawcze - pobierz plik
 5. Zagadnienia na egzamin dyplomowy - pobierz plik

 

Kierunek Administracja

 1. Praca i egzamin dyplomowy - pobierz plik
 2. Strona tytułowa - pobierz plik
 3. Promotorzy - pobierz plik
 4. Standardy prac dyplomowych i metody badawcze - pobierz plik

 

 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Praca i egzamin dyplomowy - pobierz plik
 2. Strona tytułowa - pobierz plik
 3. Promotorzy - pobierz plik
 4. Standardy prac dyplomowych i metody badawcze - pobierz plik
 5. Zagadnienia egzaminacyjne - pobierz plik

 

Kierunek Pedagogika

 1. Praca i egzamin dyplomowy - pobierz plik
 2. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich - pobierz plik
 3. Powtarzanie semestru  –  Regulamin studiów w EUH-E - pobierz plik
 4. Zainteresowania badawcze pracowników - pobierz plik

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie Uczelni:

 

1) pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez Studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora

Nasza rada:Studencie na spotkanie z Promotorem zabierz ze sobą marker do pisania na płycie

 

2) oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej

Plik do pobrania: pobierz plik

 

3) pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej:

Plik do pobrania: pobierz plik

 

Szczegółowe regulacje dotyczące sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym zawarte są w zarządzeniu Rektora Uczelni w sprawie procedury antyplagiatowej:

Plik do pobrania: pobierz plik

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ pobierz plik

 

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Uczelni:

 

1) pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora – w 3 egzemplarzach

- jeden egzemplarz w twardej oprawie,

- dwa egzemplarze w miękkiej oprawie – termobindowane, z czego jeden egzemplarz (do akt) dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy

 

2) pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez Studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora

Nasza rada: Studencie na spotkanie z Promotorem zabierz ze sobą marker do pisania na płycie

 

3) oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej

Plik do pobrania oświadczenia: pobierz plik

 

4) 4 fotografie o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm

 

5) karty obiegowej (pobranej uprzednio z Dziekanatu).