OFERTA PROMOCYJNA* 2017

 

ELBLĄG

Wpisowe 120 PLN!

 

Lp

Kierunek

Liczba semestrów

Czesne

(za semestr)

Promocja

1.

Arteterapia

3

1100,-

900,-

2.

Asystent rodziny

2

1500,-

1300,-

3.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

3

1000,-

600,-

4.

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

3

1000,-

600,-

5.

Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1200,-

900,-

6.

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika)

2

1500,-

1200,-

7.

Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem

3

1100,-

700,-

8.

Opieka nad osobami starszymi -gerentologia

3

1200,-

900,-

9.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2

1200,-

800,-

10.

Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( angielski)

3

1000,-

600,-

11.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagogiczno-psychologiczną

3

1000,-

600,-

12.

Przygotowanie pedagogiczne

3

900,-

600,-

13.

Plastyka i technika

3

1000,-

600,-

14.

Socjoterapia i resocjalizacja

3

1200,-

900,-

15.

Terapia pedagogiczna z diagnozą

3

1000,-

600,-

16.

Zarządzanie w placówce zdrowia

2

1500,-

1100,-

17.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3

1000,-

600,-

18.

Organizacja i zarządzanie  oświatą z elementami coachingu

2

1200,-

900,-

19.

Administracja publiczna

2

1500,-

1200,-

20.

Organizacja działalności rolnej

2

1600,-

1300,-

21.

Terapia zajęciowa

2

1200,-

800,-

22.

Wiedza o społeczeńsktwie

3

1200,-

800,-

Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr

 

 

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 19 1060 0135 0015 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy podłączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 20.10.2017 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane po złożeniu dokumentów.

DOKUMENTY:

  • należy złożyć osobiście na uczelni do dnia 26.09.2017 r., jednocześnie zalogować się on-line
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line
  • można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 26.09.2017 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie Internetowej), jednocześnie zalogować się on-line