OFERTA PROMOCYJNA 2019/2020*

 

ELBLĄG

Wpisowe 120 PLN!

► Podanie rekrutacyjne - pobierz plik

► Klauzula informacyjna - pobierz plik

 

 

Lp

Kierunek

Liczba semestrów

Czesne

(za semestr)

Promocja*

1.

Asystent rodziny

2

1500,-

1300,-

2.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

3

1000,-

700,-

3.

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

3

1000,-

700,-

4.

Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1000,-

700,-

5.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

3

1000,-

700,-

6.

Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( angielski)

3

1000,-

700,-

7.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

3

1000,-

700,-

8.

Przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

3

900,-

600,-

9.

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

3

900,-

600,-

10.

Plastyka i technika

3

1000,-

700,-

11.

Resocjalizacja

3

1200,-

900,-

12.

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

3

1000,-

700,-

13.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

1000,-

700,-

14.

Studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki w klasach I-III szkoły podstawowej

3

1000,-

700,-

15.

Organizacja i zarządzanie  oświatą z elementami coachingu

2

1200,-

900,-

16.

Administracja publiczna

2

1500,-

1200,-

17.

Psychodietetyka

2

1500,-

1200,-

18.

Interwencja kryzysowa

2

1500,-

1200,-

19.

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

2

1500,-

1200,-

18.

Zarządzanie kryzysowe

2

1500,-

1200,-

19.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

2

1500,-

1200,-

18.

Ochrona środowiska i zarządzanie przestrzenią

2

1500,-

1200,-

19.

Cyberbezpieczeństwo

2

1500,-

1200,-

19.

Zarządzanie procesami logistycznymi i transportem

2

1500,-

1200,-

Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr

 

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy podłączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 25.10.2019 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane po rozpoczęciu kierunku.

 DOKUMENTY:

  • należy złożyć osobiście w uczelni lub przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), Szczegółowe informacja można uzyskać:

tel. 55 239 39 56
tel. kom. 512 542 907

e-mail: studium@euh-e.edu.pl