Rezygnacja ze studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim - pobierz druk
Wniosek o warunkowe zezwolenie WAiNS - pobierz druk
Wniosek o powtarzanie roku - pobierz plik
Wniosek o urlop od zajęć - pobierz plik
Wniosek o wznowienie studiów - pobierz plik