Rezygnacja ze studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 - pobierz druk
Rezygnacja ze studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 - pobierz druk
Wniosek o zwolnienie z zajęć - wzór wypełnienia - pobierz druk  
Wniosek o zwolnienie z zajęć - pobierz druk
Wniosek o warunkowe zezwolenie WNoZ - pobierz druk
Informacja na temat warunkowego zezwolenia na studiowanie - pobierz druk
Wniosek o powtarzanie roku - pobierz plik
Wniosek o urlop od zajęć - pobierz plik
Wniosek o wznowienie studiów - pobierz plik