Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek: PEDAGOGIKA (profil praktyczny)

Regulamin praktyk zawodowych - pobierz plik
Zaświadczenie - pobierz plik
Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk -  pobierz plik 
Umowa o praktykę - pobierz plik
Wniosek o zwolnienie z praktyki studenckiej - pobierz plik

 

Dzienniki praktyk:

 

Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia I stopnia) -   pobierz plik
Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem (studia I stopnia) -   pobierz plik
Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia) -  pobierz plik
Specjalność: pedagogika opiekuńcza i wychowawcza (studia I stopnia) - pobierz plik
Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia II stopnia) - pobierz plik
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia II stopnia) -  pobierz plik
Specjalność: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia) - pobierz plik
Specjalność: terapia pedagogiczna (studia II stopnia) - pobierz plik
Specjalność: pedagogika społeczno-rodzinna (studia II stopnia) - pobierz plik

 

Kierunek: ADMINISTRACJA I stopnia - nabór 2019/2020

Regulamin praktyk - nabór 2019/2020 - pobierz plik
Uchwała senatu - efekty uczenia - nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zaświadczenie NNW i OC - pobierz plik
Zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk nabór 2019/2020 - pobierz plik 
Zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 3 Dziennik praktyk zawodowych IV sem. nabór 2019/2020 - pobierz plik 
Zał. 4 Dziennik praktyk zawodowych V sem. nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 7 Wniosek o potwierdzenie efektów nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 8 Arkusz hospitacji praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik

Kierunek: ADMINISTRACJA I stopnia - z wyłączeniem naboru 2019/2020

Uchwała Rady Wydziału w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych - pobierz plik
Zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk - pobierz plik
Zał. 2 Dziennik praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 3 Dziennik praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach - pobierz plik
Zał. 7 Wniosek studenta o zwolnienie z praktyki - pobierz plik
Zał. 8 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 9 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Zał. 13 Instrukcja odbywania praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 14 Instrukcja odbywania praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Umowa o praktykę - pobierz plik
Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia - pobierz plik
Informacje dla studentów - pobierz plik

 

Kierunek: ADMINISTRACJA studia II stopnia - nabór 2019/2020

Regulamin praktyk - nabór 2019/2020 - pobierz plik
Uchwała senatu - efekty uczenia - nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zaświadczenie NNW i OC - pobierz plik
Zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk nabór 2019/2020 - pobierz plik 
Zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 5 Dziennik praktyk zawodowych III sem. nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 7 Wniosek o potwierdzenie efektów nabór 2019/2020 - pobierz plik
Zał. 8 Arkusz hospitacji praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik

Kierunek: ADMINISTRACJA studia II stopnia - z wyłączeniem naboru 2019/2020

Informacja dla studenta administracja - pobierz plik
Uchwała Senatu w sprawie warunków zwalniania z praktyk - pobierz plik
Uchwała Rady Wydziału w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych - pobierz plik
Zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk - pobierz plik
Zał. 4 Dziennik praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 5 Dziennik praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach - pobierz plik
Zał. 7 Wniosek studenta o zwolnienie z praktyki - pobierz plik
Zał. 10 Dziennik wykonywanych czynności zawodowych II stopnia (praktyka kierunkowa) - pobierz plik
Zał. 11 Dziennik wykonywanych czynności zawodowych II stopnia (praktyka specjalnościowa) - pobierz plik
Zał. 15 Instrukcja odbywania praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 16 Instrukcja odbywania praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Umowa o praktykę - pobierz plik
Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia - pobierz plik

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia

Uchwała Rady Wydziału w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych - pobierz plik
Zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk - pobierz plik
Zał. 2 Dziennik praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 3 Dziennik praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Zał. 4 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach - pobierz plik
Zał. 5 Wniosek studenta o zwolnienie z praktyki - pobierz plik
Zał. 6 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 7 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Umowa o praktykę - pobierz plik
Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia - pobierz plik
Informacje dla studentów - pobierz plik

Kierunek: ZARZĄDZANIE I stopnia

Uchwała Rady Wydziału w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych - pobierz plik
Zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk - pobierz plik
Zał. 2 Dziennik praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 3 Dziennik praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Zał. 4 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach - pobierz plik
Zał. 5 Wniosek studenta o zwolnienie z praktyki - pobierz plik
Zał. 6 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki kierunkowej - pobierz plik
Zał. 7 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki specjalnościowej - pobierz plik
Umowa o praktykę - pobierz plik
Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia - pobierz plik
Informacje dla studentów - pobierz plik