Kierunek Pedagogika

Wyniki ewaluacji zajęć - pedagogika - Semestr letni 2017/2018

Studenci ocenili bardzo wysoko pracę wykładowców pedagogiki

Studenci mieli okazję wyrażenia swojej opinii o sposobie prowadzenia zajęć oraz podejście do studenta

 

dr Teresa Jaworska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

32%

68%

Opinia: otwarta postawa wobec studenta, swobodny sposób prowadzenia zajęć oraz duży przekaz treści.

 

prof. Krzysztof Kalka

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

60%

40%

Opinia: angażuje studentów do dyskusji.

 

prof. Zbigniew Korsak

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

66%

33%

Opinia: zawsze przygotowany do zajęć, punktualny, wykazuje duży szacunek do studenta.

 

mgr Agnieszka Łuńska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

18%

82%

Opinia: wykazuje dużą serdeczność do studenta, miła atmosfera na zajęciach.

 

prof. Jan Żebrowski

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

82%

18%

Opinia: duża życzliwość, wymagający, szanuje studenta, duża wiedza i doświadczenie.

 

 

prof. Mieczysław Plopa

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

58%

42%

Opinia: duża wiedza o człowieku, sprawiedliwie ocenia.

 

mgr Regina Abakanowicz

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

12%

88%

Opinia: duże zaangażowanie, każdy ma możliwość swobodnej wypowiedzi na zajęciach.

 

mgr Magdalena Kuligowska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

30%

70%

Opinia: duża wiedza połączona z praktyką, ciekawe zajęcia.

 

dr Joanna Nowak

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

45%

55%

Opinia: Choć surowa, sprawiedliwie ocenia, stara się by student był dobrze przygotowany do pracy z dziećmi.

 

dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

30%

70%

Opinia: widać zamiłowanie do zawodu, jasne wymagania, ogromna wiedza, ciekawa metoda prowadzenia zajęć, ma duże zaufanie na EUH-E.

 

dr Magdalena Kiełbasiewicz

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

37%

63%

Opinia: profesjonalizm w prowadzeniu zajęć.

 

dr Aneta Kobylińska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

43%

57%

Opinia: komunikatywna, przyjemna dla studenta, bogata wiedza.

 

dr Anna Skuzińska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

25%

75%

Opinia: wzór wykładowcy, zawsze przygotowana do zajęć, duże zaufanie wśród studentów.

 

dr Henryk Horbaczewski

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

57%

43%

Opinia: wykładowca z pasją.

 

dr Grażyna Chrostek- Żugaj

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

53%

47%

Opinia: dzięki zajęciom Pani Doktor zdobyłam dużą wiedzę.

 

dr Piotr Kulikowski

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

35%

65%

Opinia: wykłada z dużym zaangażowaniem.

 

Wyniki ewaluacji zajęć – pedagogika – rok akademicki 2017-2018 – semestr zimowy

 

Zakres ocen: 1-5

Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika:  4,88. oceny zawierają się w przedziale od 4,55 do 5,0

Ocena pracy dziekanatu: 4,70

Ocena organizacji zajęć: 4,53

Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E : 4,54

 

Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy 

 

Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 56

Przedmioty poddane ewaluacji:

« Aktualne problemy teorii kształcenia

« Pedagogika ogólna

« Pedagogika w zawodzie pedagoga

« Profilaktyka społeczna

« Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania

« Socjokulturowe podstawy wychowania

« Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka

« Filozofia z elementami etyki ogólnej

« Komunikacja interpersonalna i społeczna

« Koncepcje człowieka w humanistyce i naukach społecznych

« Kultura organizacyjna w placówkach oświatowych

« Podstawy psychologii

« Socjologia

 

Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela:

Pytanie

odpowiedzi:

bardzo dobrze i dobrze- suma w procentach
Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką? 82
Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny? 90
Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał? 86
Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 88

Uczestniczyłam/łem w zajęciach:

99
Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 911

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E:

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze

Ocena pracy dziekanatu

48%

Ocena organizacji zajęć

40%
Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 372

2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

W tym roku akademickim studenci najlepszą ocenę wystawili Panu Profesorowi Cezaremu Obracht- Prondzyńskiemu oraz Pani Doktor Izabeli Seredocha. Gratulujemy!

 

Wyniki ewaluacji zajęć - rok akademicki 2015/2016 - semestr letni

 

Zakres ocen: 1 – 5

Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika: 4,69

Najlepiej ocenieni wykładowcy: dr Piotr Kulikowski (4,96), dr Joanna Nowak (4,96)

Najniższa ocena: 4,34

Ocena pracy dziekanatu: 4,09

Ocena organizacji zajęć: 4,36

Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E: 4,14

 


 

Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy 

 

Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 54

Przedmioty poddane ewaluacji:

« Pedagogika specjalna

« Propedeutyka pedeutologii

« Rozwój osobisty i zarządzanie wiedzą

« Systemowa teoria rodziny

« Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką

« Metodyka badań społecznych i humanistycznych

« Aktualne problemy teorii wychowania

« Pedeutologia

 

Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela:

Pytanie

odpowiedzi:

bardzo dobrze i dobrze- suma w procentach
Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką? 82
Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny? 92
Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał? 91
Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 89

Uczestniczyłam/łem w zajęciach:

90
Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 941

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

 

Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E:

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze

Ocena pracy dziekanatu

78

Ocena organizacji zajęć

80
Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 802

2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

Bardzo satysfakcjonujące są również sugestie i refleksje studentów odnośnie naszej Uczelni. Pomimo, że czasem podkreślają, że wykładowcy są wymagający,  to jednocześnie sami zauważają i dopisują, że to raczej dla ich dobra oraz dzięki temu oferowana jest im wysoka jakość edukacji. Sugerują również, że chcieliby uczestniczyć w większej ilości zajęć praktycznych. Wychodząc w stronę ich oczekiwań, organizujemy Spotkania z Praktykami, na które zapraszamy pedagogów pracujących w zawodzie, aby podzielili się z nami Swoimi doświadczeniami.

 

Jednocześnie bardzo nam miło, że studenci najlepszą ocenę wystawili Panu Doktorowi Piotrowi Kulikowskiemu. Gratulujemy Panie Doktorze!

 

 

Kierunek Pedagogika

Wyniki ewaluacji zajęć - rok akademicki 2015/2016 - semestr zimowy

 

Zakres ocen: 1 – 5

Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika: 4,69

Najlepiej ocenieni wykładowcy: dr Piotr Kulikowski (4,96), dr Joanna Nowak (4,96)

Najniższa ocena: 4,34

Ocena pracy dziekanatu: 4,09

Ocena organizacji zajęć: 4,36

Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E: 4,14

 


 

Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2014/15 semestr zimowy 

 

« Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 43

« Przedmioty poddane ewaluacji:

« Andragogika

« Diagnoza psychopedagogiczna

« Dydaktyka ogólna

« Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej

« Emisja głosu

« Komunikacja interpersonalna i społeczna

« Poradnictwo rodzinne

« Praca socjalna w resocjalizacji

« Przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW

« Systemowa teoria rodziny

« Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka

« Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie matematyki

« Tradycje badawcze w naukach społecznych

« Warsztat umiejętności wychowawczych

« Wybrane zagadnienia z hipoterapii

« Zagadnienia z polityki społecznej

 

Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela.

 

Pytanie

odpowiedzi:

bardzo dobrze i dobrze- suma w procentach
Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką? 78
Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny? 75
Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał? 90
Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 91

Uczestniczyłam/łem w zajęciach:

94
Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 931

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

 

Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E:

 

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze

Ocena pracy dziekanatu

60

Ocena organizacji zajęć

70
Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 602

2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

Bardzo satysfakcjonujące są również sugestie i refleksje studentów odnośnie naszej Uczelni. Pomimo, że czasem podkreślają, że wykładowcy są wymagający,  to jednocześnie sami zauważają i dopisują, że to raczej dla ich dobra oraz dzięki temu oferowana jest im wysoka jakość edukacji. Sugerują również, że chcieliby uczestniczyć w większej ilości zajęć praktycznych. Wychodząc w stronę ich oczekiwań, od bieżącego roku akademickiego organizujemy Spotkania z Praktykami, na które zapraszamy pedagogów pracujących w zawodzie, aby podzielili się z nami Swoimi doświadczeniami.

 

Jednocześnie bardzo nam miło, że studenci, szczególnie w komentarzach, pochwalili pracę dr Magdaleny Kiełbasiewicz, dr Anny Skuzińskiej, Prodziekan dr Kamili Zdanowicz- Kucharczyk oraz dr Wioletty Engler („odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu”, „kompetentna”, „mająca dobry kontakt ze studentami”, itp.). Także gratulacje należą się „miłym Paniom z biblioteki”.

 

Jako Uczelnia możemy według studentów popracować nad bardziej czytelną stroną internetową, która będzie mieć więcej informacji dla studenta (chociażby rozkład roku akademickiego), dogrzewaniem sal, unikaniem okienek między zajęciami.

 

Na pewno uwzględnimy te sugestie w organizacji pracy na EUH-E w przyszłym semestrze. 

 

Kierunek Zarządzanie

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (zarządzanie, sem. I, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku zarządzanie sem. I, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 4,90; mgr inż. Mariusz Rosejno   – 4,73

Najniższa ocena – 4,08

Ocena pracy dziekanatu 4,71

Ocena organizacji zajęć 4,74

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,32

Ocena pracy biblioteki – 4,89

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (zarządzanie, sem. 3, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku zarządzanie sem. III, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,7

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Paweł Galiński – 4,9 (rachunkowość finansowa); dr Hubert Kołodziejski  – 4,8

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,0

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,0

Ocena pracy biblioteki – 4,4

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2017 rok (zarządzanie, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2016/2017

Oceniani: dr Hubert Kołodziejski, dr Paweł Galiński, dr Alicja Leszczyńska

Oceniający -  IV sem. zarządzania, studia I stopnia, liczba osób - 14

 

dr Hubert Kołodziejski - najlepiej oceniony wykładowca

 

1 – 0

Negatywna

2 - 6

Pozytywna

3 - 8

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

Bardzo profesjonalna postawa, zajęcia interesujące prowadzone w sposób ciekawy, łatwy przekaz informacji. Punktualność. Bardzo ciekawe zajęcia, można dużo nauczyć się na wykładach, bardzo dużo przykładów z życia. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie. Wykładowca potrafi przekazać wiedzę i zainteresować słuchacza. Student nie nudzi się na wykładach. Wysoki poziom merytoryczności zajęć.

Treści przekazywane są zwięzłe, krótkie, treściwe, notatki, dyskusja. Doktora wyróżnia styl prowadzenia zajęć, zawsze wprowadza w nie trochę humoru, nie są to zajęcia monotonne.

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016/2017 rok (zarządzanie, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku zarzadzanie sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,22

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Henryk Miłosz – 4,7, dr Izabela Seredocha  – 4,6

Najniższa ocena – 3,6

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,0

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,2

Ocena pracy biblioteki 4,2

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2016 rok (zarządzanie, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Na kierunku zarządzanie IV sem., studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,56

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr I. Seredocha – 5,0; dr Hubert Kołodziejski – 4,8

Najniższa ocena – 3,7

Ocena pracy dziekanatu - 4,6

Ocena organizacji zajęć - 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania -  4,5

Ocena pracy biblioteki – 4,8

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (zarządzanie, sem. I)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku zarządzanie sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,4

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr B. Pawłowska – 4,8; mgr inż. Mariusz Rosejno – 4,8

Najniższa ocena – 3,3

Ocena pracy dziekanatu 4,5

Ocena organizacji zajęć 4,1

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,6

Ocena pracy biblioteki – 4,7

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2015 rok (zarządzanie sem. I i V)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2014/2015

Na kierunku zarządzanie sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel – dr inż. Henryk Miłosz (4,9), dr Izabela Seredocha (4,9)

Najniższa ocena – 3,8

Ocena pracy dziekanatu 4,3

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,3

 

Sem. V – specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,56

Najlepiej oceniony nauczyciel – dr Hubert Kołodziejski (4,9), dr Paweł Galiński (4,9), dr Izabela Seredocha (4,9)

Najniższa ocena - 3,8

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2018 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. II i IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2017/2018

Oceniani: prof. EUH-E dr hab. Miron Kłusak, dr Alicja Leszczyńska, dr Sławomir Kozaczka, mgr inż. Zbigniew Tuszyński

Oceniający – II i IV sem. bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia 19/30 i 21/30

Najlepiej oceniony wykładowca:

mgr inż. Zbigniew Tuszyński, zarządzanie kryzysowe, konwersatorium

 

0

Negatywną

9

Pozytywną

12

Wyróżniającą

 

Uzasadnienie (wymagane przede wszystkim  w przypadku oceny negatywnej lub wyróżniające):

-ciekawy i interesujący- wręcz  wyróżniający się sposób prowadzenia zajęć.

-bardzo dobra organizacja zajęć poza uczelnią

-wykładowca punktualny i komunikatywny

 

Protokołowała: dr Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (bezpieczeństwo, sem. 1, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. 1, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,54

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Wojciech J. Janik – 5,0 (wykład i ćwiczenia);  mgr inż. Robert Malentowicz – 4,90

Najniższa ocena – 3,93

Ocena pracy dziekanatu 4,84

Ocena organizacji zajęć 4,79

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,84

Ocena pracy biblioteki – 4,84

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

 bezpieczeństwo, sem. 5, studia I stopnia

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. 5, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,84

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Wojciech J. Janik – 5,0; dr Hubert Kołodziejski – 5,0;  mgr Aleksander Jurec – 5,0

Najniższa ocena – 4,5

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,8

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,3

Ocena pracy biblioteki – 4,7

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2017 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2016/2017

Oceniani: dr J. Zawrot,  dr W. Janik, mgr A. Jurec

Oceniający -  IV sem. bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, liczba osób – 24

 

Najlepiej oceniani wykładowcy:

 

Ocena:  mgr A. Jurec, zwalczanie przestępczości, konwersatorium

 

1 - 0

Negatywna

2 - 7

Pozytywna

3 - 17

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

Zawsze punktualny, zajęcia prowadzone w bardzo interesujący sposób. Dużo przykładów praktycznych z życia. Ciekawe zajęcia, wykładowca punktualny. Ciekawe prowadzenie zajęć, komunikatywny.

Punktualność, przestrzega regulaminu, uczciwe ocenianie. Miły, pozytywny, posiadający dużą wiedzę. Sposób prowadzenia zajęć interesujący, komunikatywność. Bardzo ciekawe zajęcia. Super podejście do studentów. Punktualny, komunikatywny. Prowadzenie zajęć w sposób bardzo interesujący dla studenta. Uczestniczenie w zajęciach było przyjemnością a nie przymusem. Zajęcia bardzo interesujące, wykładowca punktualny, wyrozumiały, posiada ogromną wiedzę na tematy, o których mowa. Zajęcia są bardzo ciekawe, zdecydowanie dużo wiedzy. Doświadczenie, ciekawe wykłady. Zajęcia prowadzone w sposób bardzo interesujący, wymagania egzaminacyjne precyzyjnie określone. Liczne przykłady, umiejętność zaciekawienia studenta, dobre podejście (szkoda że mgr A. Jurec nie może pomóc w pisaniu pracy licencjackiej)

Bardzo ciekawe zajęcia, sporo przytaczanych przykładów z życia zawodowego funkcjonariuszy. Wiedza i doświadczenie zawodowe przekładają się na sposób prowadzenia zajęć. Wiedza praktyczna przekazana w sposób ciekawy. mgr A. Jurec jest punktualny, komunikatywny, nie mam zastrzeżeń co do prowadzenia zajęć. Niesamowity profesjonalizm i zaangażowanie, punktualność, wszystko jasne. Konserwatorium jest prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Dużo rzeczy praktycznych, zajęcia bardzo ciekawe, najciekawsze jakie do tej pory były. Wykładowca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ciekawy, zachęcający sposób prowadzenia zajęć. Wykładowca wykazywał się dużą wiedzą, dzielił się swoim doświadczeniem, wzorowa komunikatywność i przestrzeganie regulaminu studiów.

 

Ocena: dr W. Janik, bezpieczeństwo państwa, wykład

1 - 0

Negatywna

2 - 7

Pozytywna

3 - 17

Wyróżniająca

Uzasadnienie:

Zawsze punktualny, zajęcia ciekawe. Bardzo dobrze potrafi wytłumaczyć zagadnienia. Ciekawe zajęcia. Dobrze przygotowany do zajęć, komunikatywny, sumienny. Punktualność, sprawiedliwie ocenianie, przestrzega regulaminu. Zaangażowanie, wiedza, regulaminowość. Ciekawie prowadzone zajęcia. Tematyka dotycząca tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Punktualny, komunikatywny. Materiały dydaktyczne przygotowane w rzetelny sposób, przekaz wiedzy w sposób interesujący. Motywacja studentów do rozwijania się. Niesamowita wiedza, super wykładowca, lubię jego wykłady. Wymaganie egzaminacyjne precyzyjnie określone.

Interesujący sposób prowadzenia zajęć, świetnie prowadzone wykłady. Znajomość tematyki zajęć ogromna. Duża wiedza przekazana rzeczowo. Otwartość na potrzeby studenta, jasne treści, profesjonalizm.

Zajęcia prowadzone są ciekawie. Wykładowca, który przekazuje dużo wiedzy, zajęcia ciekawe. Wykładowca z dużą wiedzą, doświadczeniem, wzorowa komunikatywność i przestrzeganie regulaminu.

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016/2017 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,59

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr W. J. Janik – 4,8, mgr inż. Robert Malentowicz  – 4,8

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu 4,5

Ocena organizacji zajęć 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Ocena pracy biblioteki 4,4

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2016 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne IV sem., studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,56

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Wojciech Janik – 4,9, mgr Aleksander Jurec – 4,8, dr Izabela Seredocha – 4,8

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu - 4,5

Ocena organizacji zajęć - 4,6

Ocena satysfakcji ze studiowania -  4,4

Ocena pracy biblioteki – 4,6

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. I)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,64

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr W. Janik – 4,9;  mgr inż. R. Malentowicz – 4,9

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,5

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,3

Ocena pracy biblioteki – 4,9

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

  

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. V)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. V

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,63

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr W. Janik – 4,9 (seminarium), dr W. Janik 4,8 - dowodzenie;  dr H. Kołodziejski – 4,7

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,7

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,4

Ocena pracy biblioteki – 4,8

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2015 rok (bezpieczeństwo sem. I i III)

bezpieczeństwo wewnętrzne  sem. I

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,41

Najlepiej oceniony nauczyciel – dr Izabela Seredocha (4,8), dr Wojciech Janik (4,6), mgr inż. Robert Malentowicz (4,6)

Najniższa ocena – 4,0

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,4

 

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  sem. III

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,40

Najlepiej oceniony nauczyciel –mgr inż. Robert Malentowicz (5,0), dr Jarosław Zawrot (4,8)

Najniższa ocena – 3,7

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,1

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,4

Kierunek Administracja

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2018 rok (administracja, sem. II)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2017/2018

Oceniani: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Oceniający -  II sem. administracji, studia I stopnia, liczba osób – 26/29

Najlepiej oceniony:

prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, konstytucyjny system organów państwowych, wykład

 

0

Negatywna

20

Pozytywna

6

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

-ciekawe wykłady

-jasny przekaz informacji

 -punktualny.

 

Protokołowała: dr Izabela Seredocha

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,53

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; prof. dr hab. Krzysztof Luks   – 4,69

Najniższa ocena – 4,21

Ocena pracy dziekanatu 4,72

Ocena organizacji zajęć 4,90

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,33

Ocena pracy biblioteki – 4,76

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. V, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. V, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,8

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; dr Henryk Horbaczewski   – 4,92

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,3

Ocena organizacji zajęć 4,6

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,6

Ocena pracy biblioteki – 5,0

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. I, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,53

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; prof. dr hab. Krzysztof Luks   – 4,69

Najniższa ocena – 4,21

Ocena pracy dziekanatu 4,72

Ocena organizacji zajęć 4,90

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,33

Ocena pracy biblioteki – 4,76

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. V, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. V, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,8

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; dr Henryk Horbaczewski   – 4,92

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,3

Ocena organizacji zajęć 4,6

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,6

Ocena pracy biblioteki – 5,0

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2017 rok (administracja, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2016/2017

Oceniani: dr Miłosz Kaczyński, dr W. Gawrylczyk, mgr Sylwia Szadok

Oceniający -  IV sem. administracji, studia I stopnia, liczba osób – 19

 

 

mgr Sylwia Szadok  - najlepiej oceniony wykładowca

 

1 -0

Negatywna

2 - 12

Pozytywna

3 - 7

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

Bardzo życzliwa, pomocna. Zajęcia prowadzone zrozumiale i bardzo ciekawie. Rewelacyjny sposób prowadzenia zajęć (z których można dużo zapamiętać), jasne i przejrzyste notatki, podawane studentom.

Punktualność, jasne zasady,  umiejętne przekazywanie wiedzy, jedna z najlepszych wykładowców.

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016/2017 rok (administracja, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku administracja sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,59

Najlepiej oceniony nauczyciel –  mgr Arkadiusz Fall – 4,9, dr Izabela Seredocha  – 4,9

Najniższa ocena – 3,4

Ocena pracy dziekanatu 4,7

Ocena organizacji zajęć 4,7

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,7

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (administracja, sem. I, studia II stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku administracja sem. I, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,71

Najlepiej oceniony nauczyciel –  prof. EUH-E dr hab. Miron Kłusak – 4,8, prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak  – 4,8

Najniższa ocena – 4,6

Ocena pracy dziekanatu 4,7

Ocena organizacji zajęć 4,5

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Ocena pracy biblioteki – 4,8

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2016 rok (administracja, sem. IV (specjalność – administracja bezpieczeństwa wewnętrznego , studia II stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Na kierunku administracja sem. IV, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,63

Najlepiej oceniony nauczyciel –  prof. K. Kalka – 4,7, dr W. Janik – 4,7, dr  W. Śniecikowski – 4,7

Najniższa ocena – 4,5

Ocena pracy dziekanatu - 4,7

Ocena organizacji zajęć - 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania -  4,2

Ocena pracy biblioteki – 5,0

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (administracja, sem. I, studia II stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku administracja sem. I, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel –  prof. M. Kłusak – 4,7, prof. G. Matuszak – 4,7, mgr P. Kucharczyk – 4,7

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,5

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Ocena pracy biblioteki – 4,6

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2015 rok (administracja licencjat sem.   III)

Na kierunku administracja  sem. III

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,65

Najlepiej oceniony nauczyciel –mgr Arkadiusz Fall (4,8), dr Milosz Kaczyński (4,8), mgr Sylwia Szadok (4,8)

Najniższa ocena – 4,3

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,2

 

Semestr  zimowy 2015 rok (administracja mgr  sem. I)

Na kierunku administracja mgr   sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,40

Najlepiej oceniony nauczyciel – prof. Andrzej Sylwestrzak (4,8), dr Jarosław Zawrot (4,7)

Najniższa ocena – 3,8

Ocena pracy dziekanatu 4,9

Ocena organizacji zajęć 4,1

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,2