Zarządzanie finansami i podstawy rachunkowości NOWOŚĆ

 

Studia I stopnia

 

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą na sprawne ocenianie i rozwiązywanie problemów finansowych oraz znajomość specyfiki i procedur rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku zarządzanie. Zajęcia prowadzone w systemie studiów niestacjonarnych (zaocznych).

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Zakres

Program studiów obejmuje wybrane treści kształcenia: finanse, zarządzanie ryzykiem finansowym rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, strategie finansowe przedsiębiorstw, organizację księgowości w firmie, prawne regulacje księgowości, kontrolę finansową. Program studiów obejmuje także powiązane ze specjalnością przedmioty kształcenia ogólnego, zapewniając treści kształcenia w zakresie m.in. marketingu, badań marketingowych, prawa gospodarczego, ekonomii, zarządzania jakością, zarządzania procesami logistycznymi. Oprócz wykładów studenci uczestniczą w ćwiczeniach i zajęciach praktycznych, odbywają 3 miesiące praktyki, zdobywając umiejętności praktyczne.

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla kadry zarządzającej i pracowników księgowości w organizacjach sektora publicznego i sektora biznesu, odpowiadających za zarządzanie finansami w danej organizacji, podejmujących decyzje finansowe, prowadzących rachunkowość, rozwiązujących problemy księgowe, finansowe i podatkowe występujące w działalności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, znających mechanizmy finansowe i podatkowe oraz procedury rachunkowości różnych typów jednostek gospodarczych i publicznych.