Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

Jako Rektor, oddaję w ręce Czytelników kolejną publikację prezentującą Elbląską Uczelnię Humanistyczno - Ekonomiczną w Elblągu. Mimo iż zdaję sobie sprawę, że sięgną po nią Czytelnicy sprawujący różne zawody, jako Rektor, zwracam się głownie do młodych, maturzystów, zastanawiających się, jaki zawód wybrać, z jaką wyższą uczelnią związać swoją przyszłość.

Za ważne osiągnięcia w historii Uczelni uważam skompletowanie dobrego, stabilnego zespołu wykładowców, w którym ponad 20 osób ma tytuł profesora zwyczajnego. Ważne jest przy tym, iż ludzie ci identyfikują się ze swoim miejscem pracy, budując prestiż naszej Uczelni.

 

Dumny jestem także z liczby naszych absolwentów, których jest już ponad dziesięć tysięcy. Jak twierdzą ich pracodawcy, są oni doskonale przygotowani do wykonywania zawodu, szybko awansują, pełniąc już na początku kariery odpowiedzialne stanowiska. Jest to efekt przyjętej strategii, w wyniku której Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu stała się wyższą uczelnią zastosowań. W przeciwieństwie do innych szkół nie prowadzi się u nas wykładów nadmiernie teoretycznych, oderwanych od życia. Chodzi nam bowiem o przygotowanie studentów do praktycznej działalności w dziedzinie medycyny, biznesu, administracji, pedagogiki, ochrony zdrowia.

 

Rynek pracy stawia przed absolwentami uczelni wyższych coraz większe wymagania. Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu pomaga swoim studentom i absolwentom. Otrzymują oni pomoc ze strony uczelnianego Centrum Promocji Zawodowej Studentów, Absolwentów i Osób Niepełnosprawnych. Przesunięty moment wyboru kierunku i specjalności studiów pozwala zmniejszyć ryzyko płynące ze zmian trendów na rynku pracy.

 

Nasz absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w rożnych, często skomplikowanych okolicznościach, jakie występują w szybko zmieniającym się świecie. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że w sytuacji dokonujących się przemian cywilizacyjnych,

rośnie oczekiwanie na pracę coraz wyższej jakości, co zależy w dużej mierze od jakości kształcenia. Zagwarantowanie tej jakości kształcenia jest głównym celem działania zarówno organów Uczelni jak i jej kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej.

 

Zapraszam do pobrania Informatora dla kandydatów na studia.