Zapraszamy do udziału w kursie specjalistycznym LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH

 

Dokumenty zgłoszeniowe na kurs Wywiad i badanie fizykalne przyjmujemy do dnia 16 czerwca 2017 r.

 

UWAGA!!! Ostatni raz na starych zasadach.
Od 1 lipca 2017 wszystkie kursy realizowane będą w ogólnopolskim systemie informatycznym poprzez platformę SMK.

 

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje o trwającym naborze na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu to 23.06.2017.

 

CZAS TRWANIA: 23.06.2017-21.09.2017

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona za zgodność z oryginałem
2) Wypełniony wniosek
3) Zaświadczenie o stażu pracy

 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1) osobiście
2) pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl
3) pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.
Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem

 

KONTAKT:
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna , ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
tel.: 512 542 973, 55 239 39 75 mail: skppip@euh-e.edu.pl