Zasady prowadzenia działalności wydawniczej EUH-E - pobierz plik
Zał. nr 1 Wniosek o publikację - pobierz plik
Zał nr 2 Wykaz autorów pracy zbiorowej - pobierz plik