UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI  
Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru.

 

 

 

REJESTRACJA
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni Rekrutacja online lub przyjdź  do Biura Rekrutacji a nasi  pracownicy pomogą Ci go wypełnić

 

 

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji:

 

 

świadectwo dojrzałości w oryginale,

2 fotografie (format legitymacyjny),

kserokopia dowodu osobistego,

podanie rekrutacyjne - pobierz plik

zaświadczenie lekarskie (dotyczy tylko kierunków medycznych)

 

 

PODPISANIE UMOWY
Po podpisaniu umowy o naukę następuje otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia.

Gratulacje jesteś studentem EUH-E

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

stacjonarne i niestacjonarne

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 

podanie rekrutacyjne - pobierz plik
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Świadectwo dojrzałości
Kserokopia dowodu osobistego.
2 zdjęcia (takie jak do dowodu osobistego)


Uwaga : kandydaci na kierunki medyczne dodatkowo składają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Centrum Rekrutacji
ul.Lotnicza 2
82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
tel. kom.: 512 543 321
mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl
 

Opłaty za studia II stopnia
Tryb studiów Kierunek Płatność za semestr
Jednolite studia magisterskie    
Fizjoterapia 3000
   

 

 

Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności

 

1. Czesne należy opłacać:

rocznie w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego)

rok kończący w 8-miu ratach

 

2. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:

w semestrze zimowym - od października do lutego,

w semestrze letnim - od marca do lipca

 

3. Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając terminów wyznaczonych przez Uczelnię).

 

4. Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:

w semestrze zimowym - 30 września,

w semestrze letnim - 28 lutego.

 

Wyjątek stanowi jednorazowa opłata za semestr I-wszy, której termin upływa 14-go dnia od podpisania umowy

 

5. W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto a nie z datą wpłaty.

 

6. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

 

7. Studentów z kierunków medycznych obowiązuje raz w roku akademickim opłata ubezpieczenia OC + NNW. Pozostałe kierunki opłatę za ubezpieczenie uiszczają w roku akademickim, w którym występują praktyki

 

8. Wysokość wpisowego:

wpisowe - 200 złotych (jednolite studia magisterskie)

 

Wpisowe należy wpłacić na nr rachunku bankowego:

07 1060 0135 0015 0001 1290 4187

Alior Bank SA oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 471

 

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

1. Nazwisko,

2. Imię,

3. Numer PESEL,

4. Kierunek studiów.

 

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia z bieżącego roku ukończenia studiów naszej uczelni są zwolnieni z opłaty wpisowego.

 

- studenci wznawiający studia (reaktywacja) opłacają wpisowe w wysokości:

I stopień - 150 zł II stopień -100 zł

 

Kontakt w sprawie płatności

Księgowość 55 239 38 28.