ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE JUŻ DZIŚ!

 

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż przystąpiło do konkursu na realizację specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim w dziedzinach:

1) Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka  dla pielęgniarek,

2) Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych.

 

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń - zgłoszenia przyjmowane są drogą:

1) pocztową, na adres Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg,

2) mailową skppip@euh-e.edu.pl

3) bezpośrednio w siedzibie Studium (pok. 102).

 

Rekrutacja odbywa się w SMK (do wniosku w SMK należy dołączyć skany prawa wykonywania zawodu, zaświadczenie o stażu pracy oraz zaświadczenia dotyczące ukończonych szkoleń oraz ukończonych studiów)

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek - pobierz

- ksero prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu)

- zaświadczenie o minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie (w ciągu ostatnich 5 lat)

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA:

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek

- ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:
1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), 
2) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG),
3) Wywiad i badanie fizykalne.

Ad 1 i 2) 
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
a) są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) posiadają dyplom ratownika medycznego,
c) ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

Ad 3)
Wymóg posiadania kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy a) osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub b) dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także
c) osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Asessment.

 

UWAGA - kursy można zrobić w czasie trwania specjalizacji.

 

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

- ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne". 
Wymóg nie dotyczy:
a) osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. oraz 
b) osób posiadających ukończony kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
c) osób posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013 r.

 

Więcej informacji pod nr tel. 512 542 973 lub 512 542 844.