Zarządzenia Rektora z dnia:

28 lutego 2019

  • W sprawie sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Elbląskiej Uczelnia Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu niebędących imprezami masowymi - pobierz
  • W sprawie sposobu zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - pobierz
  • W sprawie wprowadzania Zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii - pobierz